Hoppa över navigering

Beskrivning av tjänsten

Roboten hjälper vårdtagarna att få rätt medicinering

Evondos tjänst garanterar att läkemedelshantering håller hög kvalitet eftersom hemvårdspatienterna alltid får korrekt läkemedel i föreskriven dos vid rätt tidpunkt. För tjänsten används mekanisk dosdispensering med påsar som fylls på av apotekspersonal. Textfältet på dospåsen läses av och dosen matas ut vid rätt tidpunkt.

Evondos tjänst är kompatibel med alla mekaniskt hanterade dospåsar.

Roboten säger till när det är dags att inta läkemedel, både via talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på skärmen med kontrollampor. Se video om hur produkten fungerar.

Om vårdtagaren av någon anledning inte tar en dos flyttar roboten den till en låst läkemedelsbehållare så att läkemedelssäkerheten inte äventyras. Roboten informerar vårdorganisationen om incidenten och den registreras också i systemloggen. Endast vårdpersonal kan komma åt innehållet i den låsta läkemedelsbehållaren.

Vårdorganisationen och vårdpersonalen kan övervaka läkemedelshanteringen i realtid via kontrollsystemet, och även på distans via en mobilapp. Anhöriga kan också ges åtkomst till denna information.

De anhöriga slipper oroa sig eftersom mormor kan sköta sin medicinering korrekt och bibehålla en god hälsa. De kan koncentrera sig på annat eftersom de vet att det finns realtidsinformation om läkemedelsintaget och de vet att hemtjänsten genast informeras om mormor missar att ta sin medicin.

Hemtjänsten kan även ge anhöriga behörighet att övervaka mormors medicinering via en mobilapp, som de även kan använda för att skicka korta meddelanden till mormor och fråga hur hon mår.

När mormor mår bra blir det roligare för hemtjänstpersonalen att arbeta och de kan förbättra sina arbetsmetoder inom ramen för en stabilare samhällsservice. Utöver att höja standarden på farmakoterapin möjliggör tjänsten att de som behöver kan få en mer effektiv och human vård.

Allt fler lever länge och blir far- och morföräldrar, tack och lov, men äldreomsorgen kommer att kräva en ständigt ökad del av de offentliga finanserna så länge vi inte börjar använda bevisat effektiv teknik i en större skala. Synpunkterna från användarna visar att mor- och farföräldrarna är redo för denna teknik, men hur är det med samhället?

En Evondos-robot är en trevlig kollega och assistent som hemtjänstpersonalen träffar var fjortonde dag när de ska fylla på läkemedelsbehållaren. Roboten larmar även om mormor inte tar sin medicin. Personalen behöver då göra ett kontrollbesök för att se till att hon inte har ramlat eller av någon annan anledning inte har kunnat ta sin medicin.

Evondos tjänst bidrar till att det inte behöver göras lika många besök för att administrera läkemedel, vilket minskar arbetsbelastningen på morgnar och kvällar. Arbetet kan då spridas ut jämnare över dagen och farmakoterapin kan enklare skötas på ett korrekt sätt.

Läkemedelsroboten påminner mormor när det är dags att ta medicin genom att den avger ljud- och ljussignaler samt ger talade instruktioner. Mormor mår bra när hon tar sina mediciner i tid, men om hon inte gör det informerar roboten hemtjänstpersonalen och flyttar den läkemedelsdos som inte tagits ut till en låst behållare. På så sätt upprätthålls en korrekt medicinering. Mormor behöver inte oroa sig för att glömma bort att ta rätt dos medicin i rätt tid. Inte konstigt att hon uppskattar Evondos-roboten!

Tjänsten kan även användas för att skicka olika meddelanden till vårdtagaren. Exempelvis kan man påminna om att det är viktigt att dricka mycket vatten när det är varmt, man kan fråga hur vårdtagaren mår, påminna om kommande behandlingsåtgärder eller meddela att ett besök blir försenat.

Säker läkemedelsförvaring

En Evondos-robot är ett säkert sätt att förvara läkemedel i hemmet. Endast vårdpersonalen kan komma åt läkemedlen, som är förpackade i dospåsar. Roboten matar endast ut en dospåse vid en viss bestämd tidpunkt. Annars är läkemedlen oåtkomliga, vilket eliminerar risken för överdoser eller annat missbruk.

Roboten överför eventuella läkemedel som inte tagits enligt instruktionerna till en låst behållare som endast kan öppnas av vårdpersonalen. I dessa fall meddelar roboten också vårdpersonalen.

Läkemedelsroboten registrerar allt behandlingsarbete den utför och detta sparas i systemet så att historiken finns tillgänglig.

Designad för professionellt bruk

Evondos tjänst har utformats för att hemvårdspatienter, som ofta är äldre, och de vårdorganisationer som bistår dem ska få sina behov uppfyllda. Läkemedelsroboten är användarvänlig och har endast en stor knapp, vilken trycks in för att läkemedlen ska matas ut. Roboten talar om när medicin ska tas genom att avge ljud- och ljussignaler samt ge instruktioner i både talad form och i text som visas på displayen. Meddelanden som skickas till roboten kan läsas som text med stor stil på den stora skärmen.

Om någon försöker ta ut läkemedel för tidigt talar roboten om när det är dags att ta medicin nästa gång. Endast vårdpersonal kan komma åt den låsta behållaren för läkemedel som inte intagits. Vårdpersonalen kan logga in i läkemedelsrobotens system med hjälp av elektronisk identifikation eller en personlig inloggningskod.

Roboten har ett särskilt reseläge så att den kan mata ut läkemedel som räcker under den period som vårdtagaren är på resa. Påminnelser om att det är dags att ta medicin skickas då per sms till en mobil.

Strömbrytaren sitter inuti roboten så att endast vårdpersonalen kan komma åt den. Roboten har också ett batteri så att den fungerar i 24 timmar även om det blir strömavbrott. Vid sådana tillfällen är roboten inte ansluten till kontrollsystemet, men de data som loggas under tiden den drivs av batteri överförs till systemet när strömmen är tillbaka.

Vårdtagare som är stela i lederna eller är darrhänta kan ha svårt att öppna en dospåse. Därför skär roboten upp påsen så att läkemedlen enkelt kan tas ut.

Mer än tre miljoner korrekt administrerade läkemedelsdoser visar att principerna för och utformningen av tjänsten fungerar.

Framtidssäkrad – design med framtiden i åtanke

Läkemedelsroboten är den första tjänst som Evondos lanserat på marknaden. Företagets FoU-program är tydligt inriktat på att förbättra produktens funktioner samt att utöka både produkten och tjänsten. Målet är en tjänst som enkelt kan integreras i en större miljö, men som även kan fungera som hub för artificiell intelligens och plattform för ett nätverk med olika funktioner.

Evondos genomför FoU-projekt i syfte att integrera tjänstens kontrollsystem i olika kundorganisationers informationssystem.