Hoppa över navigering

”Digitalisering är ett måste”

Medarbetarberättelser, Uppdateringar | 20.04.2022

Träffa Hanna Bengtis, Regional Försäljningschef för Norrland med en bakgrund som sjuksköterska och har jobbat som produktspecialist, med avtal och upphandling till sjukvården i snart 12 år.

Din roll som säljare på Evondos, vad innebär den?

Jag är den som kommunen har en första kontakt med och berättar mer ingående om vår tjänst. Det är även mig som kommunen tecknar avtal med och jag är avtalsansvarig under avtalets gång. Jag ansvarar för kunderna i den norra regionen tillsammans med min kollega Gunilla som är projektledare. I samband med uppstartsmöte lämnar jag över utbildning och implementeringen till vår projektledare som i sin tur stöttar kommunen till en lyckad implementering av Evondos i kommunen. Men jag fortsätter såklart ha regelbunden kontakt med kunderna.

Du har ju jobbat som sjuksköterska, vad ser du är utmaningarna inom vården?

Redan när jag arbetade som sjuksköterska så var det stora utmaningar med brist på personal. Digitalisering är ett måste som jag ser det för att man ska kunna lösa den utmaningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att få göra skillnad! Men såklart också att få möta kunder och följa deras resa med Evondos. Från ett första möte till att avtal tecknas, utbildningar, att läkemedelsautomaterna kommer ut till brukarna och sen följa fina resultat angående kommunens arbete med Evondos.  

Vad finns det för utmaningar?

Vården och kommunerna arbetar med digitalisering i stort inte bara med Evondos så det kan väl vara både vår och deras utmaning. De ska ha tid och resurser att hinna med och de kan inte starta upp allt samtidigt.

Varför är välfärdsteknik så viktigt?

Det finns flera delar i den frågan, men just när det gäller Evondos så är patientens självständighet en väldigt viktig del. I och med Evondos så kan verksamheten fördela sina resurser på ett bättre sätt vilket leder till att de sparar tid och personalen får mer tid till omvårdnad och mer tid med patienten. Evondos leder också till en säkrare medicinhantering och mindre läkemedelsavvikelser.  

Har du något tips till kommuner som vill börja med Evondos?

Kontakta Evondos såklart! Antingen mig eller någon av mina kollegor som arbetar som Regionala försäljningschefer, ni hittar oss här: Kontakt

Dela artikeln