Hoppa över navigering

Ny rapport: Välfärdsteknik viktig del av lösningen på vårdens problem

Evenemang, Pressmeddelande, Uppdateringar | 18.05.2022

Andelen personer över 80 år blir allt fler, vilket ställer höga krav på sjukvården.
– Om vi ska lyckas bibehålla en god vård och omsorg måste vi tänka nytt och använda oss mer av ny teknik, säger utredaren Kajsa Westling, som är aktuell med en ny rapport om välfärdsteknik.

Sverige står inför stora demografiska förändringar med en ökande andel äldre i befolkningen. Antalet personer som är 80 år och äldre beräknas öka med 340 000 personer fram till 2035 – en ökning med 60 procent. Det innebär att personalstyrkan måste öka med 29 procent inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning, givet att nuvarande arbetssätt inte förändras. Samtidigt ökar antalet i arbetsför ålder inte i tillräckligt stor omfattning.

– Det kommer vara svårt att rekrytera tillräckligt med nya medarbetare för att möta behoven. Det innebär att vi måste ändra våra arbetssätt och hitta nya metoder, organisationsformer och tekniker för att säkerställa en god vård och omsorg även i framtiden, säger Kajsa Westling.

Hon har lång erfarenhet av utrednings- policy- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård och omsorg, bland annat från Region Stockholm, Regeringskansliet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Nyligen har hon skrivit rapporten ”Är digitalisering och välfärdsteknik nyckeln till ökad personcentrering i vård och omsorg?” på uppdrag av Evondos, som säljer läkemedelsrobotar.

Westling hänvisar till en studie om Evondos robotar som publicerades av Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) år 2021. Studien visar att det frigjordes i genomsnitt 45 minuter per dag och individ inom den kommunala hälso- och sjukvården då läkemedelsrobotar användes. Det skapade mer luft i planeringen och mindre stress för personalen samt bidrog till en mer effektiv och flexibel verksamhet med tecken på en eventuellt högre patientsäkerhet. Medarbetarna upplevde även att läkemedelsrobotarna gav patienterna ökad självständighet och självkänsla och att de bidrog till att patienterna kunde vara självständiga längre.

– Det måste finnas incitament, utrymme och kompetens att testa både ny teknik och nya arbetssätt. Samtidigt måste vi kritiskt granska de styrformer som verkar konserverande i dag. Nya arbetssätt och metoder stöter ofta på patrull när de ska integreras i verksamheten, för olika typer av administrativa- eller styrningssystem utgör hinder, säger Kajsa Westling.

– Ja, alltför ofta får individer anpassa sina liv efter de strukturer som vården och omsorgen skapat, som inte tar hänsyn till de individuella behov som finns, eller allt det som pågår i individens liv. Det måste till ett perspektivskifte. Från att se patienter och omsorgstagare som passiva objekt i vårdens och omsorgens processer måste vi få en hälso- och sjukvård som utgår från patienternas, omsorgstagarnas och de närståendes liv och vardag, säger Clarence Jacobson, vd på Evondos.

Han fortsätter:

– Genom att införa olika typer av välfärdsteknik, som läkemedelsrobotar, skapar vi större frihet för patienten och större trygghet för de anhöriga. Med en läkemedelsrobot kan de anhöriga vara säkra på att deras äldre släktingar får rätt medicindos vid rätt tillfälle – och om inte patienten tar sin dos så går ett larm till vårdpersonalen.

Kajsa Westling menar att vi måste se över de ersättningsmodeller som finns hos huvudmännen, men också att kommuner och regioner inte bara ser över sitt tjänsteutbud gentemot invånarna, utan även sina styrsystem.

– Vi måste kunna öka livskvaliteten för patienter och omsorgstagare även i framtiden. Samtidigt måste vi använda våra resurser smartare, vilket vi kan göra med mer välfärdsteknik. Nya digitala tillskott kan vara en viktig del av lösningen på vårdens utmaningar, säger hon.

Här kan du ladda ner och läsa hela dokumentet

För mer information eller intervjuer, kontakta:
Clarence Jacobson, VD, Evondos AB
clarence.jacobson@evondos.com
+46 70 225 5138

Om Evondos
Evondos erbjuder tjänster för patientsäker läkemedelshantering i hemsjukvården. Med hjälp av en läkemedelsrobot i hemmet möjliggörs ett självständigare liv för patienten samtidigt som denne får hjälp att ta medicinen i rätt tid och i rätt dos. Evondos grundades i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark.

Dela artikeln