Hoppa över navigering

Arvika firar läkemedelsrobot nummer 50

Kundberättelser | 04.12.2020

Självständiga vårdtagare, säker läkemedelshantering och fler händer där det behövs. Så sammanfattar sjuksköterskan och systemadministratören Elisabeth Lejroth vinsterna med Evondos läkemedelsrobot. Nyligen beställde hon Arvikas femtionde exemplar.

– Vi har stadigt ökat antalet under de senaste fyra åren. Mina kollegor är väldigt engagerade. Ser vi att en person kan ta sina läkemedel själv så presenterar vi den här möjligheten. Och det är inte i åldern det sitter. Den äldsta personen med läkemedelsrobot är 97 år och hon är jättenöjd, berättar sjuksköterskan Elisabeth Lejroth. 


Nyligen beställde Elisabeth Lejroth Arvikas femtionde robot från Evondos.

Just den här dagen arbetar hon med sina systemadministratörs-uppgifter på kontoret, med vacker utsikt över Kyrkviken. Arvika är den innerst belägna hamnstaden i Sverige. Men det är också kommunen med flest Evondos-robotar per capita. Sedan ett par veckor har man femtio stycken, minst två i varje hemtjänstområde.

– Det vi märkte redan under testomgången 2016 var att vårdtagarna återvann sin självständighet. Läkemedelshanteringen blev också mycket säkrare. Många med depåläkemedel, exempelvis patienter med Parkinsons sjukdom, behöver ta sina doser vid exakt rätt tidpunkt, vilket robotarna hjälper till med. 

Nyckelroll i starten

Elisabeth blev tidigt intresserad av hur tekniska innovationer kan förbättra vården. Rollen som systemadministratör fick hon för drygt tio år sedan. Och visst har hennes roll varit avgörande för den lyckade implementeringen av Evondos. Det är en insikt som hon gärna skickar med till kommuner som just påbörjat sin resa:

– Det gäller i införandet av all välfärdsteknik – man måste ha support och förvaltning på plats. Avsätt en resurs som hjälper till med införandet under en period och sedan fortsätter ha ett övergripande ansvar. Någon måste hålla kontakten med företaget och hantera beställningar. Det är också viktigt att vårdpersonalen har någon att ringa vid behov, så att man kan hjälpas åt att motivera vårdtagarna till att ta till sig den nya tekniken. När de väl har prövat vill de sällan vara utan. 

Hur har läkemedelsrobotarna förändrat ert arbete? 

– Det är färre läkemedelsavvikelser. Om någon inte tar ut sin medicin ur roboten blir vi larmade och då följer vi upp. I senaste mätningen såg vi en följsamhet på 99,7 procent och det är naturligtvis en enorm vinst. 

– Det innebär också att vi får mer luft i planeringen. Arvika är en glesbygdskommun och mycket tid gick förut till att köra mellan vårdtagarna för att dela ut mediciner. De flesta vårdtagare har dessutom en morgonmedicin prick klockan åtta och det är svårt att vara överallt just den tiden. Nu kan vi istället ägna mer tid åt de som behöver mänsklig omvårdnad. Fler händer där det behövs, brukar vi säga.

Hur ser du på att jobba med Evondos under den pågående pandemin?

– Det är viktigare än någonsin att ersätta besök som inte är nödvändiga. Har man en patient som har andra besök, exempelvis morgon och kväll, så kan man åtminstone ersätta läkemedelsbesöket på dagen vilket är en vinst i sig. Vi hade en patient som använde Evondos under en period men sa upp den. När pandemin började, så bad hon om att få den tillbaka. 

Dela artikeln