Hoppa över navigering

Hälften av de svenska modellkommunerna använder Evondos

Kundberättelser | 20.08.2020

SKR har utsett tio modellkommuner i Sverige som är föredömen för andra vad gäller digitalisering och användande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Hälften av dessa kommuner använder sig av Evondos läkemedelsrobotar – till exempel i Karlstad.

"Patienterna som har dessa robotar är väldigt nöjda", säger Lena Bergström, sjuksköterska i Karlstad.

Läkemedelsrobotarna gjorde entré i Karlstads kommun 2017 som ett projekt för att underlätta för patienter och vårdpersonal. I skrivande stund är man uppe i cirka 60 robotar, med fler på ingång.

"Både patienter med dessa robotar hemma, och anhöriga, är mycket nöjda. Många tycker att det är besvärligt med spring från personal hemmavid, och de slipper det nu. Patienterna blir mer självständiga tack vare läkemedelsrobotarna från Evondos", säger Lena Bergström, sjuksköterska i Karlstads kommun.

Dessutom har robotarna kunnat avlasta vårdpersonalen, som fått betydligt enklare att planera sitt arbete. Många som har hjälp med medicinutdelning behöver nämligen få sina doser vid precis samma klockslag, under hemsjukvårdens allra mest hektiska tidpunkter på morgon och kväll. Nu kan läkemedelsrobotarna dela ut medicin åt dessa patienter på ett säkert och exakt sätt, och personalen kan fokusera sin tid och kompetens på mer kvalitativa insatser.  

Under coronapandemin har robotarna kommit särskilt väl till pass, då många inte vill ha personbesök av rädsla för smittspridning.

En av tio modellkommuner i Sverige

Nyligen utsågs Karlstad till en av tio svenska kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska de stötta andra med sin kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Hälften av dessa tio kommuner använder sig av Evondos läkemedelsrobotar. Utöver medicingivare använder Karlstads kommun tekniska hjälpmedel som nattkameror och auto-tvättande toaletter. Man har haft flere studiebesök från andra kommuner som är nyfikna på de tekniska framstegen.

"Det är en fin utmärkelse och det känns kul att få gå i bräschen som ett föredöme för andra", säger Lena Bergström.  

Vi lever allt längre, och allt fler får behov av äldreomsorg. Samtidigt är det på många håll svårt att rekrytera vårdpersonal. Användande av välfärdsteknik och digitaliseringens möjligheter underlättar genom att göra patienterna mer självständiga, vårdpersonalen får värdefull avlastning. 

"Det är fler och fler som blir allt äldre, och då måste vi titta på möjligheter att utvecklas. Med den här tekniken igång kan vi använda rätt händer på rätt plats – där de verkligen behövs", säger Lena Bergström.

Fakta
Tio modellkommuner i Sverige

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Alla tio kommunerna har kommit lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Fem av de tio kommunerna är användare av Evondos läkemedelsrobotar vilket vi är väldigt stolta över.

Läs mer om arbetet kring modellkommunerna på SKR:s hemsida här.

Dela artikeln