Hoppa över navigering

Läkemedelsrobotar lyfts fram i viktig utredning

Kundberättelser | 04.05.2020

Den särskilda utredaren Peter Larsson lämnade i mars över betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” till socialminister Lena Hallengren. Utredningen lyfter bland annat fram användningen av läkemedelsrobotar från Evondos, med exempel från vår nöjda kund Umeå kommun och vårt lyckade pilotprojekt i Södertälje.

Utredningen lämnar en rad förslag på åtgärder som främjar ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, och att nyttja de stora möjligheter som digitaliseringen innebär.

”Välfärdsteknik(en) är underutnyttjad i dag men har stor potential för att kunna öka individernas självständighet, oberoende och livskvalitet”, säger utredare Peter Larsson på regeringens hemsida.  

Till exempel lyfts användning av läkemedelsrobotar från Evondos fram. Det är känt att läkemedelsavvikelser kan medföra allvarliga konsekvenser för den drabbade, och även orsaka stora vårdkostnader till följd av felaktig läkemedelshantering. Enligt utredningen har kostnaderna för detta uppskattats till mellan 20 och 30 miljarder kronor per år.

”Sammanfattningsvis skulle en bättre följsamhet sannolikt leda inte bara till en bättre hälsa för patienten utan också lägre kostnader för hälso- och sjukvården. Läkemedelsroboten ger en säker och spårbar läkemedelskedja från läkaren via ett dosapotek till vårdorganisationen och patienten”, står att läsa i utredningen.

Utredningen lyfter fram att man, på ett nationellt plan, uppskattningsvis kan spara så mycket som 70 miljoner kronor per år och invånare med hjälp av läkemedelsrobotar.

Flera lyckade exempel

Evondos kund Umeå kommun nämns som ett exempel. Kommunen är uppe i 100 utplacerade robotar, och har noterat stora fördelar med tekniken och de nya arbetssätten.

”Läkemedelsroboten bidrar också till att minska problemen med kompetensförsörjning i många svenska kommuner, eftersom verksamheten inom hemsjukvården kan effektiviseras”, står i utredningen.  

Även vårt pilotprojekt inom hemsjukvården i Region Stockholm (Södertälje) nämns, där man med 25 patienter under sex månaders tid fick en effektivisering om cirka 5 500 arbetstimmar. Antalet körtimmar minskade med 1 800 stycken – samtidigt som feldoseringarna var noll och nöjdheten mycket hög.

Andra kunder har rapporterat om att användningen av våra robotar har frigjort upp till 300 timmar per år och enhet, tid som personalen kan använda till andra arbetsuppgifter.

Är du intresserad av att införa, eller utöka, användandet av våra läkemedelsrobotar? Kontakta oss så berättar vi mer – vi kan hålla både möten och utbildningar digitalt på distans om så önskas.

Ta del av hela utredningen här.

Dela artikeln