Hoppa över navigering

Storuman välkomnar digitala hjälpmedel

Kundberättelser | 27.03.2021

Storuman är en av Sveriges största kommuner till ytan, men glest bebyggd med knappt 6 000 invånare. De stora avstånden innebär utmaningar i planeringen av hemsjukvården. Här har Evondos läkemedelsrobotar blivit en viktig del av lösningen. 

Ulla-Maria Åkerblom är sedan 2019 enhetschef på den medicinska enheten på Storumans kommun. När vi talas vid i början på mars har vaccinationen av hemsjukvårdens patienter gått in i slutfasen. Hon upplever att pandemipaniken har lagd sig och ersatts av en lugnare atmosfär. Man har lärt sig att ta en dag i taget, vilket inte betyder att man slutat tänka långsiktigt.

– Det är viktigt att hitta framtidstro. Som enhetschef vill jag driva på vissa frågor för att medarbetarna också ska känna att vi går framåt. Epidemin har faktiskt inneburit en utveckling i sig, många saker har blivit bättre, så som hygienrutiner och inhämtning av ny kunskap.

Ulla-Maria välkomnar den digitala utvecklingen. De tio läkemedelsrobotarna som kommunen har köpt in under de senaste åren, har haft god effekt på planeringen. Flera långa körningar för medicinutlämning har kunnat skippas helt, vilket frigjort tid för besök hos patienter med andra behov. Läkemedelsrobotarna garanterar också att medicinen tas i exakt rätt tid, vilket är särskilt viktigt för människor med kroniska sjukdomar. Den ekonomiska vinsten är dessutom påtaglig.


Ulla-Maria Åkerblom är nöjd med samarbetet med Evondos.

Ulla-Maria upplever att samarbetet med Evondos har fungerat bra och att det finns ett engagemang från företaget, vilket bland annat märks på att de hör av sig om en robot inte verkar fungera som den ska. Utbildningarna som hölls vid införandet uppskattades av personalen, berättar hon: 

– Vi fick goda råd kring hur man kan hantera patienters eventuella oro eller skepsis. Principen är att vi inte ska tvinga på någon en läkemedelsrobot, men man får gärna prova ett tag och se om det fungerar.

Hon rekommenderar andra kommuner, inte minst mindre kommuner med stora avstånd, att ta hjälp av Evondos. De digitala hjälpmedlen och tjänsterna blir allt viktigare i verksamheten, menar hon. 

– Vår omsorgsnämnd har tagit beslut om att använda digitalt först och det är den linje vi ska försöka hålla. Det finns en otrolig potential i detta, inte bara när det gäller läkemedelsrobotar. Digitala signeringssystem är också någonting som skulle säkra upp kvaliteten i vårt arbete, säger Ulla-Maria Åkerblom.

Dela artikeln