Hoppa över navigering

Uddevalla tar vara på teknikutvecklingen

Kundberättelser | 28.05.2021

Många svenska kommuner väljer nu att investera i välfärdsteknik, däribland Uddevalla i Bohuslän. Här har man bildat en ny enhet för IT och teknik för att på bästa sätt organisera införandet av nya tjänster och produkter.

- Det här måste vi göra för att klara av vårt välfärdsuppdrag, säger Christer Fransson, projektledare och avdelningschef på Socialtjänsten i Uddevalla. I fjol inledde Uddevalla sin satsning på ny teknik i hemsjukvården. Förutom Evondos läkemedelsgivare arbetar kommunen också med nattkameror och sensorer. 

- Pandemins andra våg och vaccinationen som följde strax därefter bromsade upp arbetet, men nu ser vi en ketchupeffekt! berättar Eva Hansson som tillsammans med Elisabeth "Li" Bergström ansvarar för implementeringen av de trettio läkemedelsgivarna i kommunens hemtjänstgrupper.

Information har varit A och O under processen. Redan i förväg beställde kommunen en läkemedelsgivare som demonstrerades för olika personalgrupper. Därefter inledde man själva införandet i olika steg, där man snart insåg att planeraren hade en central roll som hemtjänstens spindel i nätet. En annan nyckelperson hittade de i enhetschefen Linda Glamér

- Hon är en teknikintresserad eldsjäl som bidragit med smart tänk och stöd till de andra cheferna hela vägen. Det betyder mycket med en sådan länk ut i verksamheten, konstaterar Eva Hansson.

En del osäkerhet och teknikrädsla märkte de av hos personalen, med den avtog så snart de fick möjlighet att bekanta sig med läkemedelsgivaren och förstod hur enkel den är att hantera. Li Bergström berättar att man i utvärderingen ser att även brukarna är nöjda.

- De har blivit mer självständiga och vill ha kvar tjänsten. 

Detta tillsammans med tidsvinsterna för personalen är de stora fördelarna med Evondos, menar Christer Fransson. Han förbereder nu en upphandling som ska möjliggöra ett bredare införande i kommunen. Därefter borde man se på möjligheterna att ha läkemedelsgivare även på vård- och omsorgsboenden, tycker han:

- Om jag bor hemma och är nöjd med min läkemedelsgivare, varför ska jag inte kunna ta med den till boendet sedan?

- Vi måste också fundera på hur vi ska arbeta med den privata hemtjänsten. Alla invånare ska ju ha samma rätt till smart teknik, avslutar Christer Fransson.

Läs mer om medel för att digitalisera äldreomsorgen: [https://www.evondos.se/nyheter/uppdateringar/sok-medel-for-att-digitalisera-aldreomsorgen.html]

Dela artikeln

Mer om detta ämne

Evondos är nu Great Place to Work-certifierat

Pressmeddelande | 22.09.2021

Evondos, Nordens ledande leverantör av läkemedelsrobotar, har blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats med ambitionen att också fortsätta sin positiva utveckling framåt

Ny studie: Evondos läkemedelsrobotar kan frigöra miljontals vårdtimmar

Pressmeddelande | 16.09.2021

Automatiserad läkemedelshantering kan frigöra miljontals timmar inom svensk vård och omsorg. Det visar den första vetenskapliga studien på ämnet, genomförd av IHE,

Välfärdsteknik i framkant – tio miljoner medicindoser levererade med läkemedelsrobotar

Pressmeddelande | 07.09.2021

Allt fler kommuner väljer att införa läkemedelsrobotar hos patienter i hemsjukvården. tienterna blir mer självständiga och medicinhanteringen säkrare, samtidigt som vården kan fördela sina resurser på ett bättre sätt.