Hoppa över navigering

Umeå kommun har över 100 läkemedelsrobotar aktiva

Kundberättelser | 03.06.2020

Minskade kostnader, bättre resursnyttjande och en ökad självständighet för patienterna. Det är bara några av alla fördelar som Umeå kommun har märkt från användningen av Evondos läkemedelsrobotar.

Nu är man uppe i hela 100 aktiva robotar i kommunen.

"Det är en säker administrering av läkemedel och som ges på rätt tidpunkt. Felkällorna är näst intill noll", säger Camilla Lundgren, biträdande verksamhetschef för äldreomsorgen inom Umeå kommun

Umeå är en av Evondos långvariga kunder som sedan mitten av maj 2020 är uppe i hela 100 aktiva robotar. Umeå är en föregångare när det gäller digitalisering av äldreomsorg och användning av välfärdsteknik, och håller ständigt koll på det senaste.

De första robotarna var i gång i oktober 2018 och sedan dess har det rullat på. Av nästan 900 inskrivna i hemsjukvården i Umeå kommun är det drygt 10 procent som har läkemedelsgivare från Evondos i skrivande stund.

"För patienterna är det viktigt att få medicinen vid rätt tidpunkt. Det är en insats som inte tar lång tid, men behovet är stort och vi måste därför få läkemedelsutdelningen att fungera på bästa sätt. Följsamheten för våra läkemedelsrobotar från Evondos är över 99 procent", berättar Camilla Lundgren, biträdande verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom äldreomsorg i Umeå kommun.

Vid det här laget har kommunen utvecklat en smidig rutinkedja där läkare bedömer vem som är lämplig att nyttja en läkemedelsrobot som stödfunktion i sin medicinering, och sjuksköterskor som överser och följer upp medicineringen regelbundet. Evondos läkemedelsrobotar har en kontrollfunktion som larmar om medicinen inte tas, med sköterskor som omedelbart kollar upp eventuella avvikelser och ser till att medicinen tas.

Stark känsla av självständighet
Camilla Lundgren ser stora vinster med användningen av medicingivarna, inte minst för patienterna själva. Förutom en säker och pålitlig läkemedelsutdelning upplever dessa personer en stark känsla av ökad självständighet.

"De blir mindre låsta till att vara på plats i hemmet vid vissa tidpunkter, och får bibehålla sin självkänsla när de kan sköta sina egna läkemedel själva", säger hon.

De runt 100 personerna med läkemedelsgivare i Umeå skulle annars ha i snitt tre besök per dag för medicinärenden, enligt kommunens beräkningar. Utan robotarna hade det inneburit att hemsjukvården eller hemtjänsten skulle besöka dem tre gånger per dag enbart för att dela ut läkemedel, ofta olika personal varje gång.

I dessa coronatider med en rädsla för smittspridning till den äldre befolkningen innebär Evondos robotar ett kraftigt minskat orosmoment.

Besparingar för ökad vårdkvalitet
Dessutom har kommunen kunnat göra stora kostnadsbesparingar när robotarna kan sköta medicinhanteringen i stället för den redan pressade hemtjänstpersonalen. I april 2020 delade dessa robotar ut hela 7 543 doser till vårdtagare.

Merparten av dessa personer ska också få medicin nästan exakt samtidigt, mellan klockan 8 och 8.30 på morgonen exempelvis, i en geografiskt utbredd kommun. Det innebär många tidskritiska besök som nu kan skötas av robotarna – och en betydligt minskad logistisk huvudvärk för vården.

De besök som personalen faktiskt gör i dag fylls därför med större värde.

"Vi kan använda sjuksköterskornas tid och kompetens på ett mer optimerat sätt. Nu är det mer fokus på hur patienten mår och att lägga tid på det, än att ägna mycket tid och kraft åt läkemedelshantering", säger Camilla Lundgren.

I en tid när hela sjukvårdssektorn har svårt hitta rätt kompetens behövs lösningar för att underlätta arbetet, säger Camilla Lundgren.

"Det är ett fantastiskt arbete som utförs av våra sjuksköterskor med det här, där patientens välmående alltid står i fokus", betonar hon.

Fördelar med Evondos läkemedelsrobotar enligt Camilla Lundgren, Umeå kommun:

  • Säkert och pålitligt – minimerar läkemedelsavvikelserna. Följsamheten i medicineringen på Umeås 100 robotar är över 99 procent.
  • Minskar arbetsbördan för vårdpersonalen när medicinhanteringen sköts i stort sett automatiskt.  
  • Ekonomiska besparingar. Robotarna har tagit över medicinering till 100 personer, som annars skulle ha i snitt tre medicinbesök per dag, runt om i en geografiskt stor kommun.
  • Ger möjlighet att nyttja vårdpersonalens tid till mer värdefullt, för patientens mående och kvalitativa bedömningar, i stället för utdelning av läkemedel.

 

För intervjuer och kontakt
Camilla Lundgren, biträdande verksamhetschef för hälso- och sjukvård, Umeå kommun
Telefon: 090-16 17 82
E-post: camilla.lundgren@umea.se

Clarence Jacobson, VD Evondos Sverige
Telefon: 070-225 51 38
E-post: clarence.jacobson@evondos.com

Dela artikeln