Hoppa över navigering

Umeå kommuns 100 läkemedelsrobotar lyfts som inspirerande exempel av SKR

Kundberättelser | 08.10.2020

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har åter använt en av Evondos kunder som framgångsrikt exempel på hur vi formar framtidens välfärdsteknik. Denna gång är det Umeå kommun som med sina över 100 läkemedelsrobotar är ett av sju utvecklingsarbeten att inspireras av i SKR:s skrift ”Socialtjänst i förändring”.

Umeå kommun räknar med att de, tack vare våra robotar, har kunnat undvika cirka 8 000 hembesök per månad hos de äldre i kommunen under pandemin. Det har förstås varit en ovärderlig hjälp under de extrema förhållandena som drabbade hela vårt samhälle, men de första robotarna installerades redan i oktober 2018. Av ungefär 900 inskrivna i hemsjukvården i Umeå kommun är det drygt 10 procent som har läkemedelsgivare från Evondos i dag.

”Större frihet och säkerhet”

I skriften skriver SKR bland annat:

”Införandet av läkemedelsrobotar, eller medicingivare, inom hemsjukvården i Umeå har gett större frihet och säkerhet för patienterna – och samtidigt öppnat upp möjligheter för kommunen att fokusera arbetsinsatserna till de områden där de behövs som mest.”

När personalresurser frigörs kan medarbetarna nyttjas till andra, mer behövande, insatser, berättar Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, i skriften:

”Det är oerhört positivt då antalet patienter ökar och fler har mer omfattande behov, samtidigt som tillgången till personal minskar.”

Största vinsten är för patienterna

SKR påpekar också att den största vinsten med robotarna är den självständighet och ökad frihet som patienterna i Umeå upplever:

”I stället för att hemsjukvården ska komma på besök en eller flera gånger per dag kan i stället patienten sköta det på egen hand. En annan viktig aspekt är säkerheten och följsamheten till medicineringen som medicingivarna bidrar med.”

Även en ekonomisk vinst

Det finns naturligtvis också en betydande ekonomisk vinst att digitalisera som Umeå kommun har gjort. I rapporten står det att:

”Att besöka en patient i hemmet en eller flera gånger per dag är såklart personalintensivt. Med teknikens hjälp har därför Umeå kommun lyckats skära ner på sina inköp av medicingivningsinsatser, både av kommunens egna och privata utförare, med 780 000 kronor – bara under juli månad 2020.”

Exemplen i SKR:s skrift visar vad som kan genomföras direkt i dag, inom nuvarande lagstiftning och med befintliga resurser. Syftet är att lyfta exempel som kan inspirera till fortsatt utveckling av socialtjänsten över hela landet.

’’Det är kul och hedrande att se Umeå kommun lyftas i det sammanhanget. Vi instämmer i SKR:s omdöme att Umeå är en framsynt kommun som verkligen ligger i digitaliseringens frontlinje!’’ säger Clarence Jacobson som fungerar som VD på Evondos.

Läs gärna mer om Umeå kommuns arbete här.

Läs hela skriften ”Socialtjänst i förändring” från SKR.

Läs också om när SKR utsåg tio modellkommuner i Sverige, som är föredömen när det kommer till digitalisering, och där hälften av dessa använder sig av Evondos läkemedelsrobotar.

Dela artikeln