Hoppa över navigering

Visar upp teknik i nytt Lärcentra – utbildar personalen

Bloggar, Kundberättelser | 14.11.2022
I Skellefteå har kommunen byggt ett Lärcentra för att kunna utbilda personalen i praktiska moment. Centrat består av två lokaler anpassade för utbildning där man bland annat visar olika tekniska lösningar och nya medarbetare får träna på att använda dem. Bland annat får de lära sig att hantera läkemedelsrobotar och testa upplevelseaktiviteter som ger en uppfattning om hur det kan vara att ha olika funktionsnedsättningar.

– Det är jättekul! Många andra kommuner är intresserade av våra lösningar, säger Björn Söderholm, verksamhetsutvecklare på vård- och omsorg.

Lärcentrat ligger i ett vård- och omsorgsboende i centrala Skellefteå och har inte bara kommunens egen personal som besökare. Hit är även elever och studenter på gymnasie- och universitetsnivå välkomna för att öva praktiska moment. Utbildare är kommunens egen personal, som därmed får vara med och utbilda sina framtida medarbetare.

– Det är så mitt i prick! Våra duktiga utbildare brinner för sina jobb och är fina ambassadörer, säger Björn Söderholm.

Han fortsätter:

– De som har besökt Lärcentra är väldigt nöjda. De menar att de får en tydligare bild av vad de ska göra och varför. Många av våra medarbetare har svenska som andraspråk och då är det extra viktigt att utbildningen blir tydlig och att det är lätt att förstå alla svåra begrepp i arbetet.

Idén om ett Lärcentra har funnits länge, men kunde bli verklighet år 2020, då Skellefteå kommun ansökte om medel hos Vinnova och blev beviljade.

– Som de flesta kommuner har vi gott om föreläsningssalar, men i det här arbetet har vi sneglat på regionerna och sjukhusen där man är duktig på att öva praktiskt med medicinska insatser, säger Björn Söderholm.

Man satte samman ett team med medarbetare inom olika verksamhetsområden som fick beskriva vad som var viktigt att lära sig som ny inom vård- och omsorg i Skellefteå kommun. De kopplades sedan ihop med olika experter och en pedagogisk konsult, som tog fram olika utbildningskoncept, anpassade efter Lärcentras möjligheter.

Utbildningarna på Lärcentra bygger på ett flertal lärtillfällen, som innehåller korta teoridelar och instruktioner som kombineras med praktiska övningsmoment. Det kan röra sig om till exempel dusch, munvård, servera mat eller hjälpa till med personlig hygien, men också tekniska moment. Flera moment kan sedan kombineras till kurser.

– Det är också möjligt att låna hem utbildningsmaterial för att kunna träna olika moment, något som kallas Lärboxar – de innehåller utbildningsmaterial och instruktioner om hur de kan användas. Vi lånar även ut läkemedelsrobotar för träning på arbetsplatserna, vilken är en av våra mest efterfrågade Lärboxar, säger Björn Söderholm.

Samarbetet med Evondos startade med en pilot våren 2020 och inledde ett mer omfattande avtal kring årsskiftet 2020/2021.

– På Lärcentra får personal och studenter bekanta sig med läkemedelsrobotarna och se hur de fungerar. Nu när pandemin har klingat av hoppas vi även kunna bjuda in seniorer så att de får se vilka välfärdstekniker som finns tillgängliga för dem nu och i framtiden. Jag tror att det är bra att de får komma och klämma och känna lite för att bli tryggare med tekniken, säger Björn Söderholm.

Skellefteå har ett gott samarbete med flera andra kommuner och har bland annat inspirerat både Göteborg och delar av Stockholm att bygga upp egna Lärcentran.

­– Det är så klart peppande att de tycker att vi har gjort något bra. Och jag tror att vår verksamhet hela tiden kommer att utvecklas. I framtiden tror jag till exempel att en stor del av den praktiska utbildningen kommer att förläggas ute på våra arbetsplatser. Geografiskt är vi en stor kommun och det är inte alltid lätt för personalen att ta sig in till centralt belägna lokaler. Då kan det vara bra att vi ökar våra möjligheter att utbilda ute i verksamheten, säger Björn Söderholm.

Dela artikeln