Hoppa över navigering

Evondos e-läroplattform för dig som arbetar inom vård och omsorg

Uppdateringar | 01.06.2021
Vår e-läroplattform har under de senaste månaderna utvecklats med både fler kurser och utbildningsfilmer. Vår projektledare Rebecka Karlsson har varit drivande i detta projekt och spelat in de nya filmerna, här kan ni läsa några ord från henne om det nya innehållet: 

Vad är det för arbete som har gjorts på e-läroplattformen?

- Redan innan pandemin hade vi på Evondos utvecklat en e-läroplattform för att erbjuda kurser och manualer digitalt, men vi förstod ganska snabbt när Covid-19 bröt ut att denna plattform skulle bli allt viktigare. När vi begränsades i vårt resande behövde vi hitta digitala sätt att ersätta och komplettera de fysiska utbildningarna.

Vem kan nyttja e-läroplattformen?

- Vår e-learning är till för dig som arbetar inom vård och omsorg och som kommer i kontakt med Evondos tjänst. Oavsett vilken roll du har, oavsett om du knappast kommer i kontakt med automaten i sig, utan rör dig mest i distansvårdsystemet eller om du jobbar med den på daglig basis, så är vår e-läroplattform ett utomordentligt komplement till en riktig utbildning. Den är även bra när du behöver lite repetition. 

Vilka fördelar ser du med plattformen?

- Det bästa tror jag är att det är lätt att titta i manual, kurs eller film som specifikt rör ett moment man kanske känner sig lite ringrostig i och då kunna gå igenom det steg för steg. Om du till exempel har glömt hur man lägger upp en ny patient och går igenom medicineringsinställningarna kan du titta på just den specifika filmen och titta igenom allt steg för steg. Förutom det, så är det ju så bra att man i princip har en färdig påfyllarutbildning direkt i portalen!

Vad hoppas du på att våra kunder får ut av det nya materialet?

- Steget att lära upp varandra internt blir förhoppningsvis inte lika stort. Vi finns här hela vägen och vill alltid vara lättillgängliga när våra kunder behöver komma i kontakt med oss eller får hjälp. Tack vare e-läroplattformen hoppas vi att ni som jobbar med vår tjänst kan bli ännu mer trygga i ert arbete, att ni själva kan repetera ett eller flera moment och att ni enklare kan hålla utbildningar med hjälp av filmerna.

- Slutligen, vi vill veta vad ni tycker! Återkoppling är alltid bra, respektive vad för material ni mer önskar att se, är alltid välkommet. Maila till support@evondos.se.

Dela artikeln