Hoppa över navigering

Evondos samarbetar med den institutionella investeraren Tradeka-invest för att säkerställa tillväxten

Pressmeddelande | Leena Manner | 26.11.2018

Pressmeddelande, 26 november 2018

Evondos Oy har säkrat tillväxtfinansieringen för kommande år genom en riktad aktieemission som godkänts vid en extra bolagsstämma. Detta innebär att Tradeka-Invest, som ägs av det finska konsumentandelslaget Tradeka, investerar 2 miljoner euro i Evondos. Samtidigt kommer Serendipity Partners, som sedan i fjol är majoritetsägare i Evondos, att göra ytterligare en investering. Dessa aktieteckningar avslutar investeringsrundan.

"Tradeka kommer att tillföra oss mycket välkommen branschexpertis. Denna investeringsrunda kommer att säkra en snabb tillväxt och utveckling för Evondos," säger Wenche Rolfsen, styrelseordförande för Evondos.

Rolfsen noterar att Tradeka även kommer att ge Evondos nya möjligheter att nå ut till den offentliga sektorn samt att detta visar på ett ökat förtroende för det unika tjänstekoncept som Evondos har utvecklat.

"Vi har säkrat många nya kunder under det senaste året och våra nya tjänster är redan efterfrågade i Finland, Sverige och Norge, där Oslo kommun är vår enskilt största kund. Vi går nu tydligt från pilotfasen till en bred lansering av tjänsten. Exempelvis håller Uleåborgs kommun på att integrera vår tjänst i sina hemvårdsprocesser", fortsätter Rolfsen.

Att Tradeka köper in sig i Evondos är del av Tradekas strategi Luo Uutta som handlar om att skapa nya affärsmöjligheter och främja omstruktureringen av den finska ekonomin genom att investera i och stödja ny expertis, innovation och jobbskapande i Finland.

“Investeringen i Evondos uppfyller de mål som vi satt upp för vår verksamhetsgren Luo Uutta. Evondos utvecklar ett vårdtekniskt tjänstekoncept med stor exportpotential och erbjuder arbetstillfällen i Salo-regionen som har drabbats av teknikbranschens omstrukturering. Vi ser en potential i att använda Evondos läkemedelsrobot inom Tradeka-koncernens hemvårdsverksamhet ONNI”, förklarar Tradekas vd Perttu Puro.

Evondos koncernchef och CEO Eetu Koski är också glad att investeringsrundan avslutats så framgångsrikt:

“Att ha säkrat denna finansiering ger oss möjligheten att planera vår verksamhet på längre sikt. Vi har fokuserat på lönsam tillväxt och nu har vi alla förutsättningar att nå detta mål. Vår kundbas, antalet fakturerade tjänstepaket och omsättningen ökar snabbt. Kapitalinvesteringarna i Evondos bidrar till att vi kan uppnå våra långsiktiga mål.”

Kontakta nedanstående för mer information:

Wenche Rolfsen, styrelseordförande, Evondos Oy, tel. +46 73 331 9156

Perttu Puro, vd Tradeka tel. +358 40 779 3436

Tradeka

Tradeka är ett andelslag med cirka 225 000 medlemmar som bygger på idén om meningsfullt ägarskap och en mer humant realiserad marknadsekonomi. Tradekas ägardirektiv grundar sig i ansvaret för kärnverksamheten Tradeka-Yhtiöt Oy, ett företag vars innehav är uppdelat i fyra kategorier: Omista ja kehitä (äga och utveckla, eftersträva långsiktig tillväxt för delägarna) Sijoita ja turvaa (investera och säkra, eftersträva avkastning på förvaltade riskinvesteringar), Luo uutta (nyskapande, främja ekonomisk omstrukturering och stödja ny expertis och jobbskapande i Finland) och Malta ja toteuta (uthållighet och förverkligande, fokusera på långsiktiga affärsinitiativ för att lösa sociala problem). Företaget är enda ägare till restaurangkedjan Restel Oy, tidnings- och paketdistributören Lehtipiste Oy, hälso- och omsorgsföretaget Med Group Oy och investmentbolaget Tradeka-Invest Oy. Mer information finns på www.tradeka.fi.

Evondos:

Evondos  är ett vårdteknikföretag med huvudkontor i Salo, Finland, som erbjuder en automatiserad tjänst för läkemedelsdosering som ser till att vårdtagare som behöver långvarig medicinering får rätt läkemedel i rätt tid och i rätt dos. Tjänsten förbättrar följsamheten och säkerheten i läkemedelshanteringen samtidigt som den ger betydande kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar.

Dela artikeln