Hoppa över navigering

Fyra kommuner gick samman – upphandlade Evondos läkemedelsrobotar

Pressmeddelande | 09.11.2022

När Köping skulle upphandla läkemedelsrobotar inkluderade man även de närliggande kommunerna Arboga, Kungsör och Surahammar. Nu är robotarna igång i tre av kommunerna och såväl patienter som anhöriga och vårdpersonal tycker att det känns bra.
– Ja, vi är väldigt nöjda. Det vi ser nu är att anhöriga och patienter börjat efterfråga robotarna – de inser värdet av att kunna vara självständiga, trots kognitiv svikt, säger Annasarah Pavasson, förvaltningschef i Köping.

Köping kommun har haft ett projekt tillsammans med Evondos sedan 2020, då tio robotar testades ute hos patienter.

– Vi använder alltmer välfärdsteknik och digitala tjänster i vår verksamhet, vilket bidrar till att vårdpersonalen istället kan ägna sig åt det mer omvårdnadsnära arbetet. Att införa läkemedelsrobotar var ett självklart val då de sparar tid, underlättar bemanningsplaneringen och ökar patientens självständighet, säger Annasarah Pavasson.

Det gick bra för Köping att implementera läkemedelsrobotarna, trots den pågående pandemin. Annasarah Pavasson menar att en viktig framgångsfaktor var att projektledarna för införandet bestod av en sjuksköterska inom hemsjukvården samt en arbetsterapeut.

– Det är mycket värdefullt i implementeringsfasen att projektledarna har en naturlig tillhörighet i teamet kring patienten och en nära kontakt med både patienter och medarbetare, säger Annasarah Pavasson.

Redan nu har kommunen sett många fördelar med robotarna. Annasarah Pavasson beskriver att robotarna sparar tid för vårdpersonalen och möjliggör att andra insatser i brukarens hem kan planeras in på andra tider under dagen. Därigenom undviks pucklarna och det blir lättare att bemanna verksamheten. Ytterligare en positiv effekt är att personalen inte behöver ha någon medicindelegering.

– Viktigt att poängtera är också att robotarna förflyttar fokus från vårdgivaren till patienten. Med robotarna anpassar sig vårdgivaren efter patienten och inte tvärt om. Det är en viktig faktor i en personcentrerad vård och omsorg, säger Annasarah Pavasson.

Just nu har Köping 20 robotar ute, men fler är på gång. Projektledarna har varit ute i flera sammanhang och visat hur läkemedelsrobotarna fungerar, vilket har skapat ett sug och en efterfrågan direkt från brukare och patienter. Även anhöriga ser att en robot kan vara en bra lösning för deras närstående.

– Det är fantastiskt roligt när vi får frågan istället för att vi ska motivera patienter att prova en robot, säger Annasarah Pavasson.

Kent Öbrink är regional säljchef på Evondos och är väldigt glad över att Evondos vann upphandlingen i de fyra kommunerna.

– Tack vare det kan vi arbeta mer långsiktigt med kommunerna. Vi alla har en gemensam strävan att få ut fler robotar till vårdtagare och öka deras självständighet, säger han.

Annasarah Pavasson är nöjd över kontakten med Evondos och tycker att supporten har fungerat väldigt väl.

– Supporten har varit helt suverän på alla sätt! De är lätta att få kontakt och är mycket måna om att vi är nöjda som kunder, säger hon.

Länk till pressrelease: Fyra kommuner gick samman – upphandlade Evondos läkemedelsrobotar - Evondos (cision.com)

För mer information eller intervjuer, kontakta:
Clarence Jacobson, VD, Evondos AB
clarence.jacobson@evondos.com
+46 70 225 5138

Om Evondos
Evondos erbjuder tjänster för patientsäker läkemedelshantering i hemsjukvården. Med hjälp av en läkemedelsrobot i hemmet möjliggörs ett självständigare liv för patienten samtidigt som denne får hjälp att ta medicinen i rätt tid och i rätt dos. Evondos grundades i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark.

Dela artikeln