Hoppa över navigering

Kristianstad gör breddinförande av läkemedelsrobotar

Pressmeddelande, Uppdateringar | 03.03.2022
Nu breddar Kristianstad införandet av läkemedelsrobotar. Leverantör är Evondos, som tidigare genomfört en lyckad testpilot i kommunen.

– Vi ser att läkemedelsrobotarna ger ökad självständighet och självkänsla åt patienterna. Dessutom hjälper det oss att planera personalens tid bättre, säger Petra Stubbedam, verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen och hemtjänsten i Kristianstad.

En läkemedelsrobot signalerar när det är dags för en patient att ta sin medicin. Framför allt är det personer med långtidsmedicinering som använder robotar. De ska också vara välvilligt inställda till sin läkemedelsbehandling, men en säkerhetsfunktion finns inbyggd i roboten, vilket innebär att om en vårdtagare inte tar sin medicin så går ett larm från roboten till vårdorganisationen.

– Det här skapar en trygghet för både patienter och anhöriga. Man behöver inte oroa sig för att en gammal förälder inte tar sin medicin eller att det blir fel dos. Läkemedelshanteringen blir mycket säkrare och roboten frigör dessutom tid för personalen så att den får mer tid till omvårdande insatser, säger Ingela Dahlberg, säljare på Evondos.

I Kristianstad har man tidigare genomfört en testpilot med Evondos läkemedelsrobotar. Testet föll väl ut, vilket innebar att kommunen nu upphandlat fler robotar från Evondos för att kunna göra ett breddinförande. Robotarna ska främst användas inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin.

– Testpiloten gick jättebra, men pandemin har gjort det svårt för oss att arrangera utbildningar till breddinförandet. Men nu ska vi köra igång på allvar, säger Ingela Dahlberg.

Petra Stubbedam menar att det i testpiloten gick bra att ställa om personalens arbete för att anpassa det till robotarna.

– Jag har goda förhoppningar på breddinförandet också, säger hon.

– Ja, det viktiga är att man har en bra organisation och individer med dedikerat ansvar och en paraplyblick över arbetet. Det har Kristianstad, så jag är övertygad om att det här blir lyckat, säger Ingela Dahlberg.

Hon tillägger att förutom att läkemedelsrobotarna avlastar vården i dag, så kan de även hjälpa till att hantera framtida utmaningar, som vår allt äldre befolkning.

– Vi blir allt äldre, vilket skapar ett högt tryck på hemsjukvården. Med läkemedelsrobotar sparar vårdgivarna tid, samtidigt som medicineringen blir säkrare, säger Ingela Dahlberg.

Totalt ska Evondos leverera 50–70 läkemedelsrobotar till Kristianstad.

För mer information eller intervjuer, kontakta:
Clarence Jacobson, VD, Evondos AB
clarence.jacobson@evondos.com
+46 70 225 5138

Om Evondos
Evondos erbjuder tjänster för patientsäker läkemedelshantering i hemsjukvården. Med hjälp av en läkemedelsrobot i hemmet möjliggörs ett självständigare liv för patienten samtidigt som denne får hjälp att ta medicinen i rätt tid och i rätt dos. Evondos grundades i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark.

Dela artikeln