Hoppa över navigering

Läkemedelsrobotar till stor hjälp för vårdpersonal under coronapandemin

Kundberättelser | 01.06.2020
Samhällets allra svagaste, de äldre och redan sjuka, drabbas hårdast av coronaviruset. Tack vare Evondos läkemedelsrobotar har flera svenska kommuner kunnat minska smittspridningen genom att låta roboten ge medicin i stället för personal som kommer på besök – ofta flera gånger om dagen.
Det medför också att vårdens redan pressade resurser kan utnyttjas mer optimalt.
"Tack vare Evondos kan vi erbjuda en pålitlig lösning som är säker för våra patienter och samtidigt smidig för oss att använda", säger Alexzandra Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid Hammarö kommun.

De många fördelarna med Evondos läkemedelsrobotar har inte minst gjort sig påminda under coronapandemin. Många medicinrelaterade personbesök från hemtjänsten kan ersättas av automatiserade läkemedelsrobotar.

"Läkemedelsroboten är alltid en naturlig del av vår vårdkedja, men har blivit än mer aktuell nu när många brukare inte vill ha besök. Vi kan därför erbjuda en patientsäker lösning som gör att man slipper rädsla för smittspridning från vårdpersonal", säger Alexzandra Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Hammarö kommun, som utsågs till Sveriges eHälsokommun 2019 och har cirka 30 medicingivare från Evondos i gång.

Alexzandra Strandberg berättar att patienterna med Evondos-robotar har upplevt en ökad självständighet, som är mycket uppskattad.

"Den tid vi i personalen nu lägger hos patienten kan vi göra till något meningsfullt, i stället för ett snabbt besök för att enbart dela ut ett läkemedel. Det fungerar mycket bra för oss, säger hon."

Mia Tegström är enhetschef vid hemsjukvården i Umeå kommun, en av Evondos långvariga kunder som har hela 100 robotar i gång.

"Det är några fler personer som har blivit positiva till en digital lösning i dessa tider just för att slippa ha så många personbesök. Det är ändå 100 personer som hemtjänsten inte behöver göra medicinska besök hos och riskera smittspridning", säger hon.

De 100 robotarna har dessutom tydligt minskat kommunens kostnader för hemsjukvården.

"Det ger oss mer pengar till att driva vår verksamhet och nyttja de resurser vi har på rätt plats, och det kommer ju till gagn för patienterna också. Sköterskorna jobbar på ett jättebra sätt med det här och patienterna är väldigt nöjda", säger Mia Tegström.

Några som nyligen har kommit i gång med läkemedelsrobotarna är Svalövs kommun. Där finns i skrivande stund tolv robotar varav fyra är på plats hos omsorgstagare, med fler på ingång.

I kommunen får en hemsjukvårdspatient person medicinska besök av i snitt 16 personer under en 14-dagarsperiod. Det innebär att det finns goda förutsättningar för att införa elektronisk medicingivare. En Evondos-robot har över 99 procent följsamhet i medicineringen, alltså att patienten får rätt medicin vid rätt tillfälle, vilket ofta överträffar den manuella hanteringen.

"Även om vi givetvis eftersträvar en kontinuitet så har det känts stressande att ha så mycket hemtjänstpersonal i rotation hos patienterna, särskilt i dessa tider med coronaviruset. Men personal blir sjuka och vi får ringa i timvikarier, så är det ju. Det antalet kan vi nu få ner tack vare robotarna", berättar Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Svalövs kommun.

Utöver de många vinsterna för patienten, i form av hög följsamhet i medicineringen, minskad smittorisk och förbättrad självständighet, har vårdpersonal runt om i Sverige som Evondos talat med upplevt avlastning både resursmässigt och rent mentalt. Medicinutdelning blir en sak mindre att oroa sig över och vårdpersonalen kan i stället nyttja sin stora kompetens och dyrbara tid där den behövs som bäst.

"Sköterskorna som jobbar med det är så positiva, och säger att detta är det bästa initiativ som man har sett", säger Lotta Treble-Read.

Dela artikeln