Hoppa över navigering

Lyckad integration mellan Evondos och Tieto i Lillehammer

Kundberättelser, Uppdateringar | 11.02.2020
Lillehammer i Norge är den första ort där Evondos har integrerat sin tjänst med Tietos datorsystem. Samarbetet har varit lyckat med tidsbesparingar och effektivisering hos kommunen som resultat, och en förenklad vardag för vårdpersonalen.
Med det lyckade samarbetet i hamn ska kommunen nu ta in fler av Evondos läkemedelsrobotar.

Lillehammer började med 20 Evondos-robotar 2014. De stötte på stora problem under implementeringen och hela projektet gick i stå. När projektet var avslutat stod de flesta robotarna oanvända.

Kommunen konstaterade att det var främst två orsaker bakom tillkortakommandena: brist på utbildning för medarbetarna och avsaknad av integration. För att kunna fortsätta med läkemedelsrobotarna var det avgörande för Lillehammer att man kunde jobba fram en lösning tillsammans med Evondos och Tieto, så att de respektive systemen kunde sammankopplas.

Vikten av integration har blivit tydligare de senaste åren i spåren av ett ökat utbud av tekniska välfärdslösningar. De flesta leverantörer har sina egna system och larmrutiner, vilket försvårar för vårdpersonalen.

En av de stora utmaningarna i Lillehammer var tidsåtgången. Det tar mer tid för medarbetarna att hantera två system i stället för ett.

"Vi måste göra det enkelt för de anställda. Vårdpersonalen ska bara behöva hantera ett system och all den information de behöver ska finnas där," säger Bjørn Lie, digitaliseringskoordinator på Lillehammers kommun och projektansvarig för integrationen.

”Fantastiska samarbetspartner”

Arbetet med att integrera Evondos och Tietos system påbörjades i april 2019, och stod färdigt i januari 2020.

"Evondos och Tieto har varit helt fantastiska partners under projektperioden och de har deltagit aktivt i uppföljningen. Vi i Lillehammer har samtidigt varit tydliga med vad vi vill ha, och samarbetet har fungerat väldigt bra," säger Bjørn Lie.

Vilka fördelar har ni märkt av med denna integrerade lösning?

"Nummer ett: hemtjänsten sparar mycket tid på att endast behöva hantera ett system och det dokumenteras automatiskt att medicin tagits eller inte har tagits, samt om det uppstått tekniska problem. Lyckligtvis uppstår sällan fel i Evondos system, så för vårdpersonalen är det ingen större belastning."

Integrationen har också förenklat vardagen för medarbetarna. Säkerheten förbättras också betydligt när vårdpersonalen kan använda välbekanta larmsystem.

"De kan fortsätta använda samma system, vilket gör det enklare och de behöver inte heller lika mycket utbildning. Journalföringen sker också automatiskt så att misstag kan undvikas," säger Bjørn Lie.

Han ser en stor attitydförändring hos de anställda i Lillehammer efter integrationen. Motivationen är högre och medarbetarna tycker att medicinrobotarna fungerar utmärkt. Personalen ser också hur betydelsefullt det är för användarna att kunna sköta sin medicinering på egen hand. Det ökar självständigheten och livskvaliteten.

Viktigt för människors hälsa

En lyckad integration mellan två system som dessa innebär flera fördelar även för samhället och invånarna i stort.

"Det här är viktigt för människors hälsa. Användarna kan vara helt säkra på att hemtjänsten genast får larm om det sker några fel i läkemedelshanteringen," säger Bjørn Lie.

Cirka hälften av hemsjukvårdstagarna i Lillehammer får hjälp att administrera sina läkemedel. Ett tidsbesparande system som detta medför att hemtjänsten får mer tid till vårdtagarna i stället för att agera medicinutdelare.

"I framtiden kommer gapet mellan behov och resurser att öka. Därför är det viktigt för kommunen att göra tjänsten mer effektiv och hållbar genom integrationer som denna."

Lillehammer har 26 Evondos-robotar som har använts under detta projekt, och nu är kommunen redo att ta in fler. Mellan 80 och 100 nya vårdtagare har kartlagts och till juni 2020 ska 70 medicingivare ha tagits i bruk. Lillehammer anser att alla användare som kan ha nytta av en multidosdispenser ska ha möjlighet att få en.

"Den här integrationslösningen är inte bara viktig för Lillehammer – den kan även tillföra ett stort värde för många andra kommuner," avslutar Bjørn Lie.

Dela artikeln