Hoppa över navigering

Ny slogan

Uppdateringar | 22.02.2022

Självständighet, för den enskilda vårdtagaren att kunna bestämma över sin vardag själv utan att vänta in personal med läkemedel, och frihet att känna att man klarar sig själv. Denna självständighet för vårdtagaren ger i sin tur flexibilitet för personalen. Ett schema som gör det lättare att planera dagarna. Frigjord tid som istället kan läggas på att upprätthålla god och nära vård i insatser som faktiskt kräver personalens närvaro.

Tryggheten i att veta att följsamheten är över 99% med en Evondos läkemedelsrobot, för anhöriga, personal och för vårdtagaren själv. Vårdtagaren har med Evondos ett låst och larmat medicinskåp i sitt hem vilket gör att denne får rätt läkemedel på utsatt tid, varken mer eller mindre. Att roboten också omedelbart kontaktar vårdpersonalen vid ej tagen medicin eller Evondos support vid tekniska problem gör att personal alltid finns nära till hands även om vårdtagaren självständigt sköter sin medicinering.

Evondos tjänst är till stor nytta för många. Det handlar om kompetensförsörjning, tidsvinster men framför allt ökad trygghet och ett självständigare liv.

Dela artikeln