Hoppa över navigering

Ny teknik och samarbete – för en bättre vård

Kundberättelser, Uppdateringar | 11.04.2022

Vi är bara i början av ett stort tekniksprång som kommer att skapa helt nya förutsättningar för framtidens vård, det säger Björn Siösteen, chefläkare vid Achima Care och tillägger: – Parallellt med teknikutvecklingen ser vi att sjukvården ställs inför nya utmaningar, inte minst i den omvandling som sker med inriktning mot en mer patientcentrerad vård.

Han är ansvarig läkare för den satsning som Eskilstuna kommun och Region Sörmland nu genomför med ett förstärkt omhändertagande av multisjuka äldre. Verksamheten, som går under namnet Nära Vård skall även verka som en teststation för nya tekniska lösningar och här har man nu provat Evondos, en läkemedelsrobot som hjälper patienter att ta rätt medicin på rätt tid.

Verksamhetschef Fridha Söderqvist och chefläkare Björn Siösteen vid Evondos läkemedelsrobot.

Robot ger säkrare läkemedelshantering


De initiala erfarenheterna med Evondos roboten har varit mycket goda och nu arbetar kommunen tillsammans med regionen för att erbjuda läkemedelsrobotarna till så många brukare som möjligt. Intill nu har ett 60 tal vårdtagare i kommunen fått en läkemedelsrobot och målet är att fördubbla det antalet under 2022.

Personer som har svårt att komma ihåg att ta sina mediciner vid rätt tidpunkt kan få möjlighet till hjälp av en Evondos läkemedelsrobot i hemmet, i stället för från hemtjänstpersonal. Insatsen är öppen både för de som har hemsjukvård och egenvård.

Roboten hanteras av omvårdnadspersonal som laddar den med dosförpackade läkemedel och roboten ger signal till patienten när det är dags att ta medicinen. Om något inte går som det ska går en signal till omvårdnadspersonalen.

– Med tekniska lösningar av den här typen säkerställer vi en trygg och säker läkemedelshantering, med minskad risk för att läkemedel glöms eller blandas ihop säger Björn Siösteen.

Ökad självständighet och mindre stress


Patienterna blir också mer autonoma. De äger sin vardag och behöver inte vara hemma vid vissa tider för att invänta personal som ska komma hem till dem, lyfter Fridha Söderqvist som är verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen äldreomsorgen i Eskilstuna kommun:

– Det här möjliggör för individen att bli mer fri och klara sig på egen hand hemma längre, och man kan skjuta fram behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Vinster för omvårdnadsorganisationen är frigjord arbetstid och mindre stress, där de får möjlighet att fokusera på de arbetsuppgifter och möten som kräver mänsklig kontakt

– Vi får ett bättre resursutnyttjande där omvårdnadspersonal kan använda sin tid för sådant som inte så lätt kan ersättas av teknik, och det är även ett sätt att möta det ökade behovet framåt, säger Björn Siösteen.

Följsamheten i medicinutgivningen för Evondos läkemedelsrobot är över 99 procent.

– Det här innebär en ökad självständighet och frihet för individen. Samtidigt får de rätt medicin vid rätt tid. Så det handlar om både ökad kvalité och ökad självständighet. Det är egentligen en ganska enkel insats, som blir en stor vinst för den enskilde, säger Fridha Söderqvist.

Påminner vårdtagaren när det är dags att ta medicin, följsamheten i medicinutgivningen är över 99 procent. Vårdtagarna får rätt medicin i rätt tid och en ökad självständighet och frihet. För vårdorganisationen finns det vinster i form av mindre stress, där personalens tid kan fokuseras på de arbetsuppgifter som kräver mänsklig kontakt. Evondos är inne i en mycket stark tillväxtfas och är marknadsledande i Norden gällande läkemedelsrobotar. Företaget har för nuvarande cirka 300 kommuner som kunder i Norden varav drygt 80 i Sverige.

Dela artikeln