Hoppa över navigering

Projektledaren i Köping: ”Det är den här vägen vi behöver gå”

Kundberättelser, Nyhetsbrev, Uppdateringar | 15.12.2021

Vid Mälarens innersta småbåtshamn ligger Köping, en kommun där man sedan 2020 arbetar aktivt med Evondos läkemedelsrobotar i äldreomsorgen. En bra implementering kräver utbildning och engagemang, menar Nina Clefberg, arbetsterapeut och en av projektledarna i Köpings kommun.


– Jag tycker det är en bra tjänst som ligger i tiden. Det är den här vägen vi behöver gå. Inför kommunernas framtida utmaningar fyller Evondos en viktig funktion för att bidra till bibehållen självständighet hos personer med kognitiva svårigheter. Hälso- och välfärdsteknik är här för att stanna, säger hon.

Nina Clefberg trycker på vikten av att involvera all berörd personal och se till så att de känner sig trygga i handhavandet. Att bli sedd och lyssnad till är viktigt i allt förändringsarbete.

Den inledande utbildningen hjälper medarbetarna att förstå fördelarna med tjänsten och ger tid att öva på hanteringen av läkemedelsroboten. Nina Clefberg utbildar omvårdnadspersonalen tillsammans med distriktsköterskan Victoria Hedlund och undersköterskan Hans Hedlund.

– Utifrån instruktionsfilmerna får personalen göra de praktiska momenten på övningsroboten. Det är ett uppskattat upplägg, säger hon.

Att köra i gång det nya arbetssättet under pandemin var förstås utmanande, processen bromsades upp. Men i vinter har man fått ny vind i seglen. Sedan tidigare har Köping tio läkemedesrobotar i bruk och nyligen fick man tillgång till tio till.

– Personalen är uppmärksamma och hör av sig då de ser ett behov i samband med hembesök. Det är roligt! säger hon.

Anledningen till engagemanget är enkel, menar hon. Man ser att det fungerar.

  • Denna tjänst bidrar till personens självständighet i vardagen, men den bidrar också till att hemtjänsten kan planera sina insatser hos på ett smidigare sätt.

Något som Nina uppskattar med Evondos är den goda säkerheten kring tjänsten. Supporten är jättebra, de svarar snabbt och är trevliga.  Det känns tryggt att det går ett larm om något inte stämmer och att larmgruppen hör av sig. Det är också bra att man kan gå in i systemet och se vem som fyllt på. Vi har koll på läget, säger hon.

Dela artikeln