Hoppa över navigering

Rapport: Lyckat försök med läkemedelsrobotar i Södertälje

Pressmeddelande | 07.11.2022

Antalet äldre invånare i Region Stockholm ökar stadigt varje år, liksom i övriga Sverige – enligt siffror från SCB beräknas andelen av befolkningen som är äldre än 65 år att uppgå till cirka 24 procent år 2030. Ökningen innebär en utmaning för hälso- och sjukvården, vilket innebär att primärvården behöver använda nya arbetssätt och ny teknik för att reducera antalet icke-nödvändiga fysiska besök eller hembesök.

Därför valde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm och Capio Närsjukvård att inleda ett projekt för att se effekterna av Evondos läkemedelsrobotar. Under projekttiden har 109 patienter fått läkemedelsrobotar och drygt 116 000 medicindoser har delats ut i Södertälje.

Sedan 2018 har Capio Närsjukvård i Södertälje testat Evondos läkemedelsrobotar. I september 2022 avslutades projektet och resultatet visar att patienterna är mycket nöjda, arbetsmiljön hos vårdpersonalen har förbättrats och tid har frigjorts för personalen att utföra arbetsuppgifter de är utbildade för i stället för att lämna läkemedelspåsar till patienter.

– Dessutom har patientsäkerheten varit god i och med att robotarna har en mycket hög leveranssäkerhet. Vi är jätteglada över utfallet och stolta över att ha kunnat bidra till en positiv utveckling, säger Clarence Jacobson, vd på Evondos.

– I Södertälje har följsamheten – eller leveranssäkerheten – varit ännu högre under piloten än vad robotarna genomsnittligt brukar ligga på, vilket normalt är 99,6 procent. säger Clarence Jacobson.

Resultaten av studien visar att användningen av läkemedelsrobotar tycks leda till ett högre patientengagemang, men också till en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen. Patienterna är generellt mycket nöjda med tjänsten och acceptansen hos vårdpersonalen för användning av läkemedelsrobotar är mycket hög då det frigör tid för att utföra arbetsuppgifter de är utbildade för i stället för att lämna läkemedelspåsar till patienter.

Läs hela pressmeddelandet och rapporten här: Rapport: Lyckat försök med läkemedelsrobotar i Södertälje - Evondos

 

 

Dela artikeln