Hoppa över navigering

SKR rekommenderar läkemedelsrobotar

Kundberättelser, Pressmeddelande, Uppdateringar | 14.04.2022

30 mars höll SKR ett webinar om läkemedelsrobotar i samband med att de släppt nya rekommendationer om användningen av dessa på deras hemsida.

Ledorden var ”Trygghet och självständighet livet ut!”, något som även vi ser är en av grundstenarna i vår organisation. Rekommendationen från SKR är följande:

Läkemedelsautomater kan användas inom olika verksamheter i kommunal vård och omsorg, även om denna vägledning fokuserar på äldreomsorg är de även tillämpbara inom funktionshinderområdet och kommunpsykiatrin.

Detta är något vi på Evondos redan vet fungerar väl i våra kundkommuner då allt fler testar att använda robotarna i andra verksamhetsområden, tillexempel i Falköping har de fler robotar inom LSS (https://youtu.be/5vcOHhCxmdQ).

Det finns två olika typer av dispensering via läkemedelsrobotar, dosdispensering via dosrullar från apoteket eller lösdispensering med kasetter. SKRs rekommendationer bygger på läkemedelsrobotar med dosdispensering vilket är den lösning de 10 modellkommuner de tagit hjälp av att utforma rekommendationerna använder sig av.

Flera nyttor som läkemedelsrobotarna ger lyftes av både SKR och de två gästande kommunerna under webinaret, bland annat:


Ökad självständighet för individen

Ökad patientsäkerhet genom hög följsamhet, under webinaret visades bland annat statistik där följsamheten under en lång tid legat på 99.7% i en kommun, vilket de sa var långt bättre än när läkemedelsutgivningen sker manuellt.

Färre resor - minskade kostnader och miljöavtryck

Färre resor vilket minskar både kostander och miljöavtryck. Ett exempel som gavs under webinaret var att en kommun har en vårdtagare som det är 1.8 mil enkel resa till och behöver medicin fyra gånger per dag, med roboten har de kunnat minska besöken till en gång per dag i samband med morgonmedicineringen.

Flexiblare planering

En flexiblare planering för personalen nämns också som en potentiell nytta. Där har vi hört många kommuner som vittnar om att istället för att planera alla besök vid morgonmedicineringen och med säkerhet behöva lämna ut medicin för sent till vissa vårdtagare kan man nu istället planera besök efter den enskildes och verksamhetens behov under hela dagen.

Ökat välmående

En viktig aspekt som även nämns är att i kommunalpsykiatrin där personal ibland kan ha svårt att bli insläppta för att överlämna läkemedel ökar välmåendet hos individen när de själva kan hantera sina läkemedel och roboten ser till att de tas i rätt tid.

För mer information besök SKRs hemsida: Läkemedelsautomater | SKR
För Evondos kundberättelser kan du läsa mer här: Kundberättelser

Dela artikeln