Hoppa över navigering

Sök medel för att digitalisera äldreomsorgen

Uppdateringar | 05.03.2021

Behovet finns, just nu finns även medlen! SKR och regeringen har avsatt extra medel fram till 2022 för att ”förbättra förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering”. Evondos tjänst med läkemedelsrobotar är en av de viktigaste pusselbitarna i den utvecklingen. Det handlar om att höja livskvaliteten hos de äldre och utnyttja personalresurserna på ett smart sätt som frigör mer tid för god omsorg. 

Läs mer om hur ni kan ansöka om statsbidrag för digitalisering här >

Beprövad projektmodell

Vi har hjälpt över 50 kommuner i Sverige med införandet av läkemedelsrobotar och över 200 kommuner runt om i Norden. Vi vet idag vad som krävs för en lyckad implementering. Vi har rutinerade projektledare och kan hjälpa till med införandets alla delar, även på distans.

Vår projektmodell innehåller:
- planering
- informationsspridning
- välja ut vårdtagare
- utbildning
- införandet av tjänsten

Kontakta Staffan så bokar vi in ett kort Teams-möte och förklarar hur vi arbetar, hur en läkemedelsrobot fungerar samt hur ni kan ansöka om extra medel.

Läs mer om våra kunder >

Dela artikeln