Hoppa över navigering

Webinar - "Värdet av läkemedelsrobotar" - rapport från IHE 6/12

Evenemang, Uppdateringar | 14.12.2021

Den första vetenskapliga studien av sitt slag: Läkemedelsrobotar har potential att frigöra miljontals arbetstimmar inom kommunal vård-och omsorg.

Sveriges kommuner står inför en stor utmaning under de kommande åren med allt fler äldre som kommer att behöva omvårdnadsinsatser, samtidigt som det redan idag är svårt på många håll att rekrytera personal till vårdyrken. Olika typer av välfärdsteknik kan bidra till att lösa dessa utmaningar. Införandet av läkemedelsrobotar innebär att utvalda vårdtagare själva kan ta sina läkemedel mha påminnelser från roboten vilket frigör arbetstid hos personalen, tid som istället  kan läggas på andra typer av besök och arbetuppgifter.

På oberoende uppdrag har IHE, Institutet för Hälsoekonomi i Lund, nyligen gjort en vetenskaplig studie med fyra svenska kommuner som använder Evondos läkemedelsrobotar gällande deras tidsvinster med Evondos. Resultatet av studien visar att läkemedelsrobotar från Evondos kan frigöra mellan 14-22 arbetstimmar per vårdtagare och månad, arbetstid som kan användas för andra vårdinsatser och för att underlätta vårdplaneringen för personalen.

En presentation av rapporten spelades in med prof. Peter Lindgren ch mo9derator Anders Åkesson under Välfärdsdagarna 2021. Under webnaret 6/12 spelades presentationen upp samtidigt som Peter Lindgren och Clarence Jacobson, Sverigechef Evondos satt med live och svarade på frågor. Här under finner du material från webinaret:

Se presentationen här
Läs rapporten här: Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner - IHE
Frågor och svar från webinaret

Dela artikeln