Hoppa över navigering

Webinar - "Värdet av läkemedelsrobotar" - rapport från IHE 6/12

Evenemang, Uppdateringar | 17.11.2021

Den första vetenskapliga studien av sitt slag: Läkemedelsrobotar har potential att frigöra miljontals arbetstimmar inom kommunal vård-och omsorg.

Sveriges kommuner står inför en stor utmaning under de kommande åren med allt fler äldre som kommer att behöva omvårdnadsinsatser, samtidigt som det redan idag är svårt på många håll att rekrytera personal till vårdyrken. Olika typer av välfärdsteknik kan bidra till att lösa dessa utmaningar. Införandet av läkemedelsrobotar innebär att utvalda vårdtagare själva kan ta sina läkemedel mha påminnelser från roboten vilket frigör arbetstid hos personalen, tid som istället  kan läggas på andra typer av besök och arbetuppgifter.

På oberoende uppdrag har IHE, Institutet för Hälsoekonomi i Lund, nyligen gjort en vetenskaplig studie med fyra svenska kommuner som använder Evondos läkemedelsrobotar gällande deras tidsvinster med Evondos. Resultatet av studien visar att läkemedelsrobotar från Evondos kan frigöra mellan 14-22 arbetstimmar per vårdtagare och månad, arbetstid som kan användas för andra vårdinsatser och för att underlätta vårdplaneringen för personalen.

Evondos bjuder in dig till ett webinar där hälsoekonomen och VD för IHE, Prof. Peter Lindgren, samt Evondos VD Clarence Jacobson redogör för studien och svarar på frågor om studien och Evondos läkemedelsrobotar.

Läs rapporten här: Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner - IHE

Registrera dig till webinaret här.

Välkommen!

Dela artikeln