Hoppa över navigering

Checklista för en lyckad implementation

Pressmeddelande | 29.10.2020

Fördelarna med hälsoteknik kommer fram bara genom en framgångsrik implementation. Därför bör implementeringsprocessen planeras och hanteras noggrant. Vi har sammanställt en kort checklista för att säkerställa en framgångsrik implementation av en ny teknologi.

Innan implementationen
 • Som en del av årsplanering. Tänk på hälsoteknik redan då du förbereder din årsplan och budget.
 • Målsättning. Tänk på tydliga, realistiska och mätbara mål för implementationen innan början.
 • Tydliga roller. Utse en person som är ansvarig för implementationen och se till att det finns tydliga roller för alla som är involverade i projektet.
 • Informera och lyssna. Informera personalen om förändringen i förväg och lyssna på deras tankar om den.
 • Tidsplanera. Planera implementationen och dess olika faser i samarbete med Evondos.
   
Under implementationen
 • Involvera personal i förändringen. När en ny teknik introduceras är det viktigt att personalen kan delta och därmed förbinda sig till lösningen.
 • Kommunicera effektivt. Investera i aktiv och öppen kommunikation även under processen.
 • Ge tid. Förändring sker inte på ett ögonblick och det tar tid att flytta till nya rutiner. Se till att tillräcklig tid är avsatt för utbildning av personalen.
 • Aktivt urval av vårdtagare. Vi uppmuntrar dig att vara aktiv i urval av vårdtagare redan i början av implementationen. Våra kundprojektledare hjälper dig att komma igång med urvalet.
 • Mäta och spåra resultat. Det är viktigt att mäta och övervaka resultaten för att veta om de önskade målen uppnås.

Vill du veta mera? Kontakta oss!

Dela artikeln

Mer om detta ämne

Evondos växlar upp produktionen – anläggningen i Finland dubblerades i år

Pressmeddelande | 21.11.2020

Till skillnad från många andra maskintillverkare producerar Evondos alla produkter på hemmaplan i Norden. Bättre kontroll på produktionskedjan är en av orsakerna, den andra är säkerhet och trivsel. Under hösten har anläggningen utökats väsentligt i Salo i södra Finland.

Checklista för en lyckad implementation

Pressmeddelande | 29.10.2020

Fördelarna med hälsoteknik kommer fram bara genom en framgångsrik implementation. Därför bör implementeringsprocessen planeras och hanteras noggrant. Vi har sammanställt en kort checklista för att säkerställa en framgångsrik implementation av en ny teknologi.

Verdane går in i e-hälsobolaget Evondos för att förbättra hemtjänsten i Norden

Pressmeddelande | 13.05.2020

Det nordeuropeiska tillväxtkapitalbolaget Verdane går in i e-hälsobolaget Evondos, som är marknadsledande i Norden på automatiserade tjänster inom läkemedelsdosering för hemtjänstkunder. Målet är att bli världsledande, och tillsammans med Verdane blir det målet ett steg närmare verklighet.