Hoppa över navigering

Evondos är nu Great Place to Work-certifierat

Pressmeddelande | 22.09.2021

Evondos, Nordens ledande leverantör av läkemedelsrobotar, har blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats med ambitionen att också fortsätta sin positiva utveckling framåt. – “Together we are strong” är en av Evondos värderingar. Som ett bevis på det och baserat på återkopplingen vi fick i medarbetarundersökningen, har Evondos nu mottagit Great Place to Work-certifikatet, säger koncernchefen Eetu Koski.

– Glada och nöjda medarbetare är grunden till ett framgångsrikt företag och utmärkt medarbetarerfarenhet utgör grunden för ett framgångsrikt företag. Detta är direkt kopplat till kundernas upplevelse av företaget. Det som redan är bra fortsätter vi också att utveckla, samtidigt som områden med förbättringspotential får extra uppmärksamhet. Evondos medarbetare betonade att syftet med sitt arbete är viktigt i undersökningen – Evondos tjänst värderas högt när det gäller dess påverkan på hela samhället, säger Eetu Koski.

De bästa medarbetarna

Clarence Jacobson, VD på Evondos AB i Sverige, ser ett stort värde med erkännandet som certifieringen innebär.

– Evondos växer snabbt på en ny marknad där kunderna förväntar sig engagemang, pålitlighet och hög servicenivå. Det är därför viktigt att kunna attrahera de bästa medarbetarna i våra pågående rekryteringar, men även behålla våra kunniga medarbetare. Great Place to Work-undersökningarna och certifieringen hjälper oss med bägge delarna, säger han.

Hjärta och värme

En medarbetare som känt sig varmt mottagen på Evondos är projektledaren Kristina Fogelklou:

– Det är jätteroligt att vi blivit certifierade och bekräftar egentligen bara min positiva uppfattning om företaget. När jag började arbeta på Evondos så var jag väldigt nyfiken på produkten och affärsidén bakom, men jag hade egentligen ingen uppfattning om företaget som arbetsplats. Det har jag nu, och jag är positivt överraskad över hur mycket hjärta och värme som finns, som jag tycker genomsyrar hela företaget. Allt från den gedigna introduktionen man får som nyanställd, till det engagemang och intresse jag upplever finns, inte bara hos mina kollegor, utan även hos ledningen. Vi är ett team där alla bjuds in till delaktighet, säger hon.

En god och sund arbetskultur

Great Place to Work-certifikatet är en internationellt erkänd symbol för bra medarbetarupplevelser på arbetsplatsen. Intyget kan företag med fler än tio anställda få om undersökningsresultatet visar på personalens förtroende för sin arbetsgivare och är nöjda med sitt arbete. Certifikatet visar både för medarbetarna och andra att företaget vill utveckla och upprätthålla en god och sund arbetskultur.

En tjänst för ett självständigt liv hemma

Evondos är Nordens ledande leverantör av läkemedelsrobotar. Evondos tjänst ger betydande kvalitets- och kostnadsfördelar för professionella hemvårdsorganisationer. Tjänsten gör det möjligt för personer i behov av medicinsk behandling att få rätt medicin vid rätt tidpunkt och i rätt dos automatiskt, vilket förbättrar patientsäkerheten, följsamheten och stöder ett självständigt liv hemma. Tjänsten är baserad på avancerad teknik och består av en läkemedelsrobot installerad i vårdtagarens hem, ett molnbaserat verksamhetssystem och ett gott samarbete med Evondos personal. I dag används tjänsten i över 200 hemtjänstorganisationer i Norden. Evondos har idag mer än 130 anställda i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Evondos huvudkontor och produktionsanläggningar ligger i Salo, Finland. www.evondos.se

För mer information eller intervjuer, kontakta: 
Clarence Jacobson, VD, Evondos AB
clarence.jacobson@evondos.com
+46 70 225 5138

Dela artikeln