Hoppa över navigering

Evondos inleder samarbete med IT-företaget Atea

Pressmeddelande | Clarence Jacobson | 15.04.2020
Evondos är Nordens ledande utvecklare av läkemedelsrobotar för äldreomsorg och hemvård. Nu tar bolaget ett viktigt steg genom att tillgängliggöra sina produkter hos IT-företaget Atea.
– Det här skapar goda möjligheter för alla de svenska kommuner som vill digitalisera äldreomsorgen med tidsbesparande och säkra läkemedelsrobotar, som regering och SKR nyligen avsatte finansiella medel till, säger Clarence Jacobson, VD Evondos Sverige.

Evondos är ursprungligen en finsk startup som på kort tid har tagit steget in i såväl Norge som Sverige. I dagsläget använder över 40 svenska kommuner Evondos läkemedelsrobotar. Följsamheten ligger på över 99 procent och tidsbesparingarna är stora.

– Undersökningar visar att varje installerad robot som bistår med läkemedelsutdelningen i äldreomsorgen kan frigöra hela 300 arbetstimmar per år, säger Clarence Jacobson, VD Evondos Sverige, och fortsätter:

– En annan stor vinst är att robotarna skonar personalen från de stressiga timmarna under morgon och eftermiddag, då många vårdtagare ska ha läkemedel samtidigt. Det innebär att såväl patient som personal får mer kvalitativ tid tillsammans, vilket i förlängningen underlättar rekryteringen till äldreomsorgen då arbetsuppgifterna blir mer meningsfulla.

Ökad tillgänglighet och öronmärkt finansiering

IT-bolaget Atea är marknadsledande inom IT-infrastruktur och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Ett av Ateas satsningsområden är äldreomsorg, där man kombinerat verksamhetskompetens med IT-specialister för att kunna stötta vård och omsorg i att ta ett helhetsgrepp kring välfärdstekniken.

Att Evondos läkemedelsrobotar nu finns tillgängliga hos Atea öppnar upp för fler inom offentlig sektor att kunna nyttja deras fördelar inom äldreomsorgen och hemvården.

Robotar kan utgöra ett bra hjälpmedel för att digitalisera äldreomsorgen. Och just digitalisering av äldreomsorgen har regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) nyligen öronmärkt finansiella medel till, som kommunerna kan söka hos Kammarkollegiet.

– Vi på Evondos har genomfört ungefär 200 införandeprojekt i Norden och har därför stor vana vid att agera helhetspartner genom hela processen. Vi vet hur viktigt det är att implementera en läkemedelsrobot på rätt sätt och att få in den i rutinerna hos såväl vårdtagare som personal. Vi är med genom hela processen, som sker stegvis i väl genomarbetade faser, förklarar Clarence Jacobson.

Kontakt
Clarence Jacobson, VD Evondos Sverige
070-225 51 38
clarence.jacobson@evondos.com          

Dela artikeln