Hoppa över navigering

Evondos växlar upp produktionen – anläggningen i Finland dubblerades i år

Pressmeddelande | 21.11.2020

Till skillnad från många andra maskintillverkare producerar Evondos alla produkter på hemmaplan i Norden. Bättre kontroll på produktionskedjan är en av orsakerna, den andra är säkerhet och trivsel. Under hösten har anläggningen utökats väsentligt i Salo i södra Finland.

– Genom att hålla tillverkningen nära, kan vi säkerställa en hög kvalitet, förklarar Evondos produktionsdirektör Pekka Kytösaho. 

De nya lokalerna har medfört kvalitetshöjningar i företagets verksamhet.

– Med nya mindre och mobila produktionsceller på hjul, möjliggör vi en löpande optimering av produktionsflödet och det gör också processen mer visuell. Nu ser vi potentiella kvalitetsavvikelser tydigare, med flera övervakningstabeller och skärmar. Det gör att vi snabbt kan reagera på avvikelser.

Effektiviteten och produktiviteten har därigenom förbättrats på ett påtagligt sätt.

– Den här veckan slog vi rekord i antal levererade läkemedelsrobotar. Utvecklingen slutar dock inte här. Vi strävar alltid efter att bli bättre. Med kontinuerlig utveckling, gott samarbete och ordentliga analyser kan vi nå ännu längre, säger Pekka Kytösaho.

Ökande efterfrågan

Produktionsökningen behövs eftersom det går bra för Evondos. Bolaget upplever en stark efterfrågan på läkemedelsrobotarna och under de senaste åren har man därför gjort stora investeringar i tillväxt och utveckling. Inte minst på produktionsanläggningen i Salo, Finland. 

– Redan 2017 insåg vi att vi behöver mer utrymme för att kunna växla upp produktionen. Och vi ville förbereda oss för detta i god tid.

Tanken realiserades i september 2019, då lokaler på 800 kvadratmeter blev tillgängliga i samma fastighet där Evondos produktionsenhet redan fanns. Inflyttningen skedde tidigare i år. Det krävde omfattande förberedelser och en ny funktionell design.

– Våra medarbetare gjorde ett fantastiskt jobb. Tack vare deras smidighet och uppfinningsrikedom kunde vi flytta och utvidga till nya lokaler utan avbrott i produktionen, säger Pekka.

Medarbetarna trivs

Att behålla produktionen på hemmaplan gör också att Evondos aktivt kan arbeta med anläggningens kvaliteter som arbetsplats. Pekka Kytöaho gläds åt resultaten i den årliga medarbetarundersökningen. 

– För oss är det viktigt att medarbetarna trivs. I undersökningen fick vi positiv feedback, både när det gäller ergonomi och stämning. Det är mycket glädjande, säger han.

Dela artikeln