Hoppa över navigering

Individuellt anpassad Parkinsons-vård med hjälp av artificiell intelligens

Pressmeddelande | 16.03.2021

Evondos satsar mer än någonsin på vidareutveckling av processer och lösningar. Ett aktuellt exempel är AICCELERATE, under ledning av Helsingfors universitetssjukhus. Målet är att skapa medicinska verktyg som med hjälp av artificiell intelligens anpassas till sjukhusmiljöns och patienternas olika behov. 

– Inom ramarna för det här projektet kommer vi att utveckla vår tjänst, så att det bidrar till en god och individuellt anpassad distansvård för klienter med Parkinsons sjukdom, berättar Mika Apell, CCO, Evondos chef för kundrelationer.

AICCELERATE är ett samarbetsprojekt som leds av av Helsingfors universitetssjukhus, med fem europeiska universitetssjukhus, ett universitet och tio teknikföretag, varav ett är Evondos. Tillsammans bildar de ett transeuropeiskt nätverk med branschledare inom både forskning och teknik.

– Vi löser redan många problem med vår tjänst, men nu är det är dags att ta nästa steg och fokusera på mer individuellt anpassad vård. Att Evondos deltar i detta projekt gör att vi kan bidra till utvecklingen och användningen av AI-baserade tjänster inom distansvård, säger Mika Apell.

I och med projektet kommer Evondos att starta ett utvecklingsarbete för att integrera sin tjänst i ett större servicepaket som använder artificiell intelligens för att identifiera kundens tillstånd, sjukdomsstadium och behov av vård.

– Evondos läkemedelsrobot observerar patientens mående och stödjer dennes välbefinnande och förmåga att fungera hemma. Med hjälp av artificiell intelligens ska man kunna få snabbare behandlingsbeslut och rätt vård i rätt tid, säger Mika Apell.

Evondos läkemedelstjänst utvecklas för att tillgodose individuella behov i vården av personer med Parkinsons sjukdom.

– Med Parkinsons är det extra viktigt att få mediciner i rätt tid, det kan handla om tio doser på en dag. Det är därför vi anser att detta projekt är särskilt viktigt för just denna målgrupp, men de lösningar som utvecklats i projektet kommer att stödja mer individualiserad vård även för andra vårdgrupper, säger Mika Apell.

Projektet startar i början av 2021 och kommer att pågå under tre år. Under projektet kommer de utvecklade lösningarna att testas både i Finland och i Europa. Europeiska kommissionen finansierar AICCELERATE-projektet.

Dela artikeln