Hoppa över navigering

Inga hinder i lagstiftningen för läkemedelsrobotar

Pressmeddelande | 05.03.2019

Ibland får vi frågan om hur lagutrymmet runt läkemedelsrobotar ser ut. Finns det någon risk att bryta mot lagen när en läkemedelsrobot i stället för en sköterska eller delegerad personal delar ut medicin? Socialstyrelsens svar är tydligt: Nej, lagstiftningen har inga hinder mot att införa läkemedelsrobotar.

Läkemedelsrobotar kan användas på olika sätt, men vanligast är att hälso- och sjukvården tillhandahåller dem. I Socialstyrelsens meddelandeblad går det att läsa vilka författningar som gäller beroende på hur robotar och annan välfärdsteknik nyttjas.

Kort sammanfattat kan vi konstatera att det inte finns några bestämmelser som hindrar användning av läkemedelsrobotar i Sverige. Det här har vi på Evondos fått bekräftat direkt från Socialstyrelsen. Självfallet ska deras föreskrifter och allmänna råd kring ordination och hantering av läkemedel tillämpas. Där finns bland annat bestämmelser kring iordningsställande och administrering eller överlämnande av läkemedel. Det är därför vi på Evondos har en så detaljerad och genomarbetad införandeprocess, som många kommuner redan har genomgått då de tagit in våra robotar.

Robot som stöd i vardagen

Det är vanligt att en sjuksköterska gör i ordning läkemedel i exempelvis en dosett, eller att patienten har dosdispenserade läkemedel som kommer i färdiga påsar från apoteket. Efter delegering från en sköterska kan då omsorgspersonal administrera eller överlämna varje dos till patienten. En annan variant är att sjuksköterskan iordningställer dosetten eller dospåsarna och överlämnar dessa till patienten, som själv klarar av att ta sina mediciner. Båda dessa scenarier kan i dag utan problem ersättas av en läkemedelsrobot.

Läkemedelsrobotarna från Evondos fylls på med färdigförpackade dospåsar med två veckors mellanrum. Roboten är kompatibel med dospåsar från samtliga leverantörer av dosförpackade läkemedel i Sverige, och läser automatiskt in påsens doseringsinformation. Därefter delar roboten ut doserna vid angivna klockslag till de brukare som omsorgsfullt har valts ut av vårdgivaren. I dagens regelverk finns alltså inget som förhindrar den här användningen av läkemedelsrobotar som assistans i medicinhanteringen.

Även Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården tillämpas när en medicinteknisk produkt förskrivs eller lämnas ut till en patient. 

Vi finns till hands för dig

Evondos bistår under hela införandet och hjälper till med utbildningar, stöttning och ett första patienturval för att introduktionen av våra läkemedelsrobotar ska ske på ett så säkert och smidigt sätt som möjligt. Över 50 svenska kommuner har redan börjat använda våra läkemedelsrobotar, med goda resultat och nöjda brukare. Läs gärna mer under Referenser på vår webbplats.

Om du vill veta mer eller funderar på att införa Evondos välbeprövade välfärdsteknik, kontakta oss gärna via mejl (info@evondos.se) eller telefon (018-50 04 25).

Dela artikeln