Hoppa över navigering

Intervju med Lillehammer: Integration mellan Evondos och Tieto

Meddelande | Anette Saether | 11.02.2020

Intervju med Lillehammer: Integration mellan Evondos och Tieto

Intervjuperson: Bjørn Lie, digitaliseringskoordinator på Lillehammers kommun

Intervjuare: Anette Sæther, sälj- och marknadsrådgivare på Evondos

Vad var utmaningen när ni skulle göra integrationen, varför var det viktigt att integrera Evondos med journalsystemet?

Tidsåtgången. Det tar tid mer för medarbetarna att hantera två system – både Evondos och Gerica. Det blir ineffektivt och det har kommunen inte tid med.

Vi måste göra det enkelt för de anställda. Medarbetarna har ofta väldigt varierande teknisk kompetens, så det måste vara enkelt! Enkelheten minimerar också risken för misstag. Vårdpersonalen ska bara behöva hantera ett system och all den information de behöver ska finnas där.

Lillehammer började med 20 Evondos-robotar 2014. De stötte på stora problem under implementeringen och hela projektet gick i stå. När projektet var avslutat stod de flesta robotarna oanvända. Kommunen konstaterade att det var speciellt två saker som gjorde att de misslyckades: brist på utbildning för medarbetarna och avsaknad av integration mellan deras system Gerica och Evondos. För att kunna fortsätta med läkemedelsrobotarna var det avgörande för Lillehammer att man kunde jobba fram en lösning tillsammans med Evondos och Tieto så att deras respektive system kunde integreras, vilket skulle göra att medarbetarna bara behövde hantera ett system.

Vikten av integration har blivit tydligare de senaste åren eftersom det har kommit allt fler tekniska välfärdslösningar. De flesta leverantörer har sina egna system och larmrutiner, vilket gör det svårare för vårdpersonalen. Dessutom tar det mycket extra tid och är ineffektivt.

Lillehammers krav var därför att alla larm, händelser och all kommunikation skulle gå direkt till Gerica via eSence och till LMP, dvs. de Lifecare-mobiler som vårdpersonalen bär med sig.

Kan du beskriva vad integrationen består i, hur den fungerar?

Arbetet med att integrera Evondos och Tietos lösningar påbörjades i april 2019. Det första steget var att meddelanden om missade läkemedelsintag skulle synas i journalsystemet och Lifecare-mobilerna. Lösningen för detta var klar redan i juni, men för att kunna testa integrationen ordentligt måste Lillehammer öka antalet läkemedelsrobotar till minst 20, vilket skedde gradvis fram till hösten. Nästa steg i integrationen var att alla larm och händelser i Evondos-systemet skulle gå vidare till Gerica och LMP. Detta var särskilt viktigt för vårdpersonalen eftersom det är de som är ute hos användarna och kan lösa tekniska problem där och då, eventuellt i samarbete med leverantören. Integrationen för tekniska larm utvecklades under hösten 2019 och testades fram till årsskiftet. Hela integrationslöningen mellan Evondos och Gerica stod färdig i början av januari 2020.

Alla tekniska larm om när läkemedel intagits och inte blir nu automatiskt journalförda i Gerica och kommuniceras via LMP. Lillehammer är den första kommunen med denna integrationslösning och fler kommuner har nu möjlighet att haka på.

"Evondos och Tieto har varit helt fantastiska samarbetspartner under projektperioden och de har deltagit aktivt i uppföljningen. Vi i Lillehammer har samtidigt varit tydliga med vad vi vill ha, och samarbetet har fungerat väldigt bra", säger Bjørn Lie, digitaliseringskoordinator på Lillehammers kommun och projektansvarig för integrationen.

Kan du nämna tre fördelar med denna lösning?

Sparar tid. Hemtjänsten sparar mycket tid på att endast behöva hantera ett system och det dokumenteras automatiskt att medicin tagits/inte tagits eller om det uppstått tekniska fel. Lyckligtvis uppstår det sällan fel i Evondos system så för vårdpersonalen är det ingen större belastning att få larm via mobilen.

En annan viktig fördel med integrationen är att vi nu bara behöver hantera ett system, vilket förenklar vardagen för medarbetarna. Det gör också att utbildningsbehovet minskar. De anställda blir också mer motiverade när de slipper hantera ännu ett system.

En tredje viktig effekt är säkerheten. Säkerheten förbättras betydligt när vårdpersonalen kan använda välbekanta larmsystem. Hemtjänsten känner väl till larmsystemet i Gerica och när vi nu börjar använda Evondos blir det ingen skillnad för medarbetarna. De kan fortsätta använda samma system, vilket gör det enklare och de behöver inte heller lika mycket utbildning. Journalföringen sker också automatiskt så att misstag kan undvikas.

Det har skett en stor attitydförändring hos de anställda i Lillehammer efter att integrationen genomfördes. De är nu väldigt motiverade och tycker att medicinrobotarna fungerar jättebra. Det är inte svårt, och de ser också hur mycket det betyder för användarna att kunna sköta sin medicinering på egen hand. Det gör dem mer självständiga och deras livskvalitet förbättras.

Vilken fördel medför integrationen för samhället och invånarna?

Det är två saker som är viktiga. Det är viktigt för människors hälsa. Användarna kan vara helt säkra på att hemtjänsten genast får larm om det sker några fel i läkemedelshanteringen.

Det andra viktiga är tidsåtgången. Cirka hälften av dem som har hemsjukvård i Lillehammer får hjälp att administrera sina läkemedel. Det är så många att ett enklare och mer tidsbesparande system skulle medföra att hemtjänsten fick mer tid för vårdtagarna. I framtiden kommer gapet mellan behov och resurser att öka. Därför är det viktigt för kommunen att göra tjänsten mer effektiv och hållbar.

Nästa steg, hur ser framtidsplanerna ut?

Lillehammer har 26 robotar som har använts under detta projekt. Integrationen blev klar nu i januari 2020, så nu är vi redo att öka antalet robotar. Vi har redan kartlagt 80–100 vårdtagare och den 15 juni 2020 ska vi ha tagit 70 robotar i bruk. Lillehammer anser att alla användare som kan ha nytta av en multidosdispenser ska ha möjlighet att få en sådan.

Den här integrationslösningen är inte bara viktig för Lillehammer – den kan även tillföra ett stort värde för många andra kommuner!

Dela artikeln

Mer om detta ämne

Hur digitaliserar vi äldreomsorgen?

Meddelande | 12.02.2020

Häromdagen kom regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överens om att stödja digitalisering i äldreomsorgen med 200 miljoner, inom ramen för Vision e-hälsa 2025.

Intervju med Lillehammer: Integration mellan Evondos och Tieto

Meddelande | Anette Saether | 11.02.2020

Vad var utmaningen när ni skulle göra integrationen, varför var det viktigt att integrera Evondos med journalsystemet?

Inget behov av USB minnen när läkemedelsrobotarna fjärruppgraderas

Meddelande | 27.11.2019

Programvaran i Evondos läkemedelsrobotar kommer snart att fjärruppgraderas, vilket innebär att det inte längre finns något behov av tidskrävande och krångliga manuella uppdateringar.