Hoppa över navigering

Ny studie: Evondos läkemedelsrobotar kan frigöra miljontals vårdtimmar

Pressmeddelande | 16.09.2021

Automatiserad läkemedelshantering kan frigöra miljontals timmar inom svensk vård och omsorg. Det visar den första vetenskapliga studien på ämnet, genomförd av IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Fyra svenska kommuner har enkätintervjuats om hur vården av patienter i ordinärt boende effektiviserats sedan de fört in läkemedelsrobotar. Med goda resultat.

– Vår befolkning blir allt äldre vilket är glädjande, men det skapar också ett högt tryck på hemsjukvården och man får allt svårare att täcka upp med personal. Med läkemedelsrobotarna sparar vårdgivarna tid, samtidigt som medicineringen blir säkrare, säger Clarence Jacobson, vd för Evondos Sverige som har beställt den oberoende IHE-studien.

En slutsats av studien från IHE är alltså att införande av läkemedelsrobot kan frigöra tid inom kommunal hälso- och sjukvård och därmed bidra till att möta de utmaningar kring ökat vårdbehov och personalbrist som kommunerna möter i sin vardag. I enkätsvar framkom även att läkemedelsroboten kan bidra till att minska personalens stress genom att möjliggöra mer flexibilitet i planeringen.

Frigör minst 28 minuter per dag
I faktiska siffror har IHE räknat ut att tidsbesparingen för varje sköterska som allra lägst blir 14 timmar per månad eller 28 minuter per dag. Det innebär att Sverige skulle kunna frigöra miljontals timmar per månad inom hälso- och sjukvården om alla kommuner använde läkemedelsrobotar.

– Vi måste värna om alla vårdtagare, men också om personalen som jobbar inom vården. En läkemedelsrobot underlättar arbetet, skapar större utrymme för medmänsklig omsorg och säkrar upp läkemedelshanteringen – det ser vi som väldigt positivt. Vi är förstås glada över IHE-studiens goda resultat. Vi hade det på känn, men nu har vi det också svart på vitt – läkemedelsrobotar är bra för kommunal vård och omsorg, säger Clarence Jacobson.

Påminner om medicin
Evondos läkemedelsrobot säger till när det är dags för patienten att ta ett läkemedel, och om vårdtagaren av någon anledning inte tar sin dos informerar roboten vårdorganisationen om det. Både vårdorganisationen och vårdpersonalen kan övervaka läkemedelshanteringen i realtid via en mobilapp.

– I dag har 63 svenska kommuner Evondos läkemedelsrobotar, men studien visar att robotarna skulle kunna hjälpa till att lösa kompetensförsörjningen hos långt fler. Men framför allt hjälper Evondos kommunerna att erbjuda patienterna en god och nära vård, samtidigt som personalen får en bättre arbetsmiljö, avslutar Clarence Jacobson.

Läs mer
Här kan du läsa en längre sammanfattning av studien ”Värdet av läkemdelsrobotar” och ladda ner den i sin helhet: https://ihe.se/publicering/vardet-av-lakemedelsrobotar/

För mer information eller intervjuer, kontakta: 
Clarence Jacobson, VD, Evondos AB
clarence.jacobson@evondos.com
+46 70 225 5138

Om Evondos
Evondos erbjuder tjänster för patientsäker läkemedelshantering i hemsjukvården. Med hjälp av en läkemedelsrobot i hemmet möjliggörs ett självständigare liv för patienten samtidigt som denne får hjälp att ta medicinen i rätt tid och i rätt dos. Evondos grundades i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark. 

 

Dela artikeln