Hoppa över navigering

Rapport från IVO

Pressmeddelande, Uppdateringar | 09.09.2022
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) släppte precis en rapport med svidande kritik över bristande läkemedelshantering på landets Särskilda Boenden för Äldre (SÄBO). Samtliga kommuner IVO tittat på brast i läkemedelshanteringen och hela 58 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna ser säkerhetsbrister i att bland annat delegera läkemedelshanteringen till vård – och omsorgspersonal som ofta saknar rätt kompetens. Bristerna ”innebär tydliga risker för patientsäkerheten och för vårdskador” konstaterar IVO.

Över 80 kommuner i Sverige har idag Evondos tjänst inom hemsjukvård och hemtjänst. Resultaten visar på en avsevärd förbättrad och säkrare läkemedelshantering, med en följsamhet över 99%. Oavsett omständigheter, såsom sjuk personal, så vet vårdgivaren att Evondos läkemedelsrobot ser till att rätt person får rätt läkemedel på rätt tid. Det blir mindre stress och press hos personalen (att hinna med), verksamheten kan planeras upp så att personalens kompetens kan utnyttjas bättre än förut och, viktigaste av allt: Evondos tjänst ger ett ökat välmående hos de äldre. Genom att implementera Evondos även på SÄBO kan kommuner förbättra dagens krisande situation och möta kraven som står i patientlagen och i Socialstyrelsens föreskrifter.

Läs gärna hur Eidskogs kommun i Norge implementerade Evondos i assisterat läge på Koppangtunets särskilda boende. 

TILLSYN AV MEDICINSK VÅRD OCH BEHANDLING VID SÄRSKILDA BOENDEN FÖR ÄLDRE (SÄBO) Delredovisning av resultat på nationell nivå (ivo.se)

Dela artikeln