Hoppa över navigering

Stor norsk investering i den finska hälsovårdssektorn - Evondos siktar mot internationell framgång

Pressmeddelande | Leena Manner | 11.12.2017

Det finska Evondos har nått ett betydande avtal med det norska investeringsbolaget Serendipity Partners. Serendipity Partners har genom avtalet gjort en signifikant investering i Evondos och blir en betydande  delägare företaget. Det nya kapitalet kommer att hjälpa Evondos att stärka sin existerande organisation samt att nå nya marknader genom en märkbar satsning på export i kombination med satsningar på affärs- och produktutveckling.

Evondos dispenserande läkemedelsrobotar underlättar betydligt det dagliga arbete inom hemsjukvården, både vad gäller den enskilda hemvårdskundens välfärd och hemvårdens ekonomiska aspekter. Automatiserad läkemedelsdispensering avlägsnar obalans i medicineringen och lättar på hemvårdspersonalens börda. Detta erbjuder både bättre tidsmässigt anpassad medicinering samt märkbart reducerade kostnader.

 "Den finska health tech sektorn växer snabbt och den internationella uppmärksamheten bevisar att både Evondos och Finland gör rätt saker. Med nya norska ägare ombord kan vi ytterligare stärka den existerande organisationen och även förvänta oss snabb tillväxt. Detta innebär nya jobb och nya inkomster både i Finland och andra nordiska länder", säger Evondos styrelseordförande Magnus Ehrnrooth.

"Evondos automatiserade läkemedelsdispenseringstjänst används redan i många norska och finska kommuner. Evondos är även närvarande i Sverige och Danmark. Det nya kapitalet kommer att förbättra våra möjligheter att växa på alla dessa marknader, men även internationellt."

Norska Serendipity Partners ser stor utvecklingspotential både i health tech marknaden och i Evondos som en del av denna.

"Vi imponerades både av Evondos expertis och av deras inställning till tillväxt. Även ur ett norskt nationellt perspektiv kommer det att vara viktigt att vi spelar en betydande roll i utvecklingen av högteknologiska företag som Evondos", säger director Michael Bodd från Serendipity Partners.

Evondos CEO Jyrki Niinistö gläds både över möjligheterna investeringen medför för företaget och för samhället i stort.

"Denna investering ger Evondos möjligheten att nå våra ambitiösa mål. Jag är säker på att vi kommer att se betydande affärsfördelar, men jag är även säker på att de egentliga vinnarna kommer att vara våra kunder och deras familjer. Allt fler människor kommer att ha möjlighet att dra nytta av bättre medicinsk vård och vi kan hjälpa hårt arbetande hemsjukvårdspersonal att göra sitt jobb ännu bättre. Även den offentliga sektorn kommer att se fördelar då bättre vård kan ges med färre kostnader."

Mer information:
Jyrki Niinistö 
CEO
+358 40 500 2881

Dela artikeln

Mer om detta ämne

Ny rapport: Medicinrobotarna uppfyller alla lagliga krav

Pressmeddelande, Uppdateringar | 06.07.2021

Evondos läkemedelsrobotar uppfyller lagstiftningens starka krav på respekt för den enskildes privatliv, självbestämmande och integritet. Det konstaterar forskaren och juristen Lotta Wendel i en färsk utredning.

Individuellt anpassad Parkinsons-vård med hjälp av artificiell intelligens

Pressmeddelande | 16.03.2021

Evondos satsar mer än någonsin på vidareutveckling av processer och lösningar. Ett aktuellt exempel är AICCELERATE, under ledning av Helsingfors universitetssjukhus. Målet är att skapa medicinska verktyg som med hjälp av artificiell intelligens anpassas till sjukhusmiljöns och patienternas olika behov.

Evondos med på Financial Times lista över Europas snabbast växande företag

Pressmeddelande | 02.03.2021

Den världsledande affärstidningen Financial Times har med medicinteknikföretaget Evondos på sin lista över Europas snabbast växande företag. Listan publiceras årligen i samarbete med undersökningsföretaget Statista Research.