Hoppa över navigering

Stor norsk investering i den finska hälsovårdssektorn - Evondos siktar mot internationell framgång

Meddelande | Leena Manner | 11.12.2017

Det finska Evondos har nått ett betydande avtal med det norska investeringsbolaget Serendipity Partners. Serendipity Partners har genom avtalet gjort en signifikant investering i Evondos och blir en betydande  delägare företaget. Det nya kapitalet kommer att hjälpa Evondos att stärka sin existerande organisation samt att nå nya marknader genom en märkbar satsning på export i kombination med satsningar på affärs- och produktutveckling.

Evondos dispenserande läkemedelsrobotar underlättar betydligt det dagliga arbete inom hemsjukvården, både vad gäller den enskilda hemvårdskundens välfärd och hemvårdens ekonomiska aspekter. Automatiserad läkemedelsdispensering avlägsnar obalans i medicineringen och lättar på hemvårdspersonalens börda. Detta erbjuder både bättre tidsmässigt anpassad medicinering samt märkbart reducerade kostnader.

 "Den finska health tech sektorn växer snabbt och den internationella uppmärksamheten bevisar att både Evondos och Finland gör rätt saker. Med nya norska ägare ombord kan vi ytterligare stärka den existerande organisationen och även förvänta oss snabb tillväxt. Detta innebär nya jobb och nya inkomster både i Finland och andra nordiska länder", säger Evondos styrelseordförande Magnus Ehrnrooth.

"Evondos automatiserade läkemedelsdispenseringstjänst används redan i många norska och finska kommuner. Evondos är även närvarande i Sverige och Danmark. Det nya kapitalet kommer att förbättra våra möjligheter att växa på alla dessa marknader, men även internationellt."

Norska Serendipity Partners ser stor utvecklingspotential både i health tech marknaden och i Evondos som en del av denna.

"Vi imponerades både av Evondos expertis och av deras inställning till tillväxt. Även ur ett norskt nationellt perspektiv kommer det att vara viktigt att vi spelar en betydande roll i utvecklingen av högteknologiska företag som Evondos", säger director Michael Bodd från Serendipity Partners.

Evondos CEO Jyrki Niinistö gläds både över möjligheterna investeringen medför för företaget och för samhället i stort.

"Denna investering ger Evondos möjligheten att nå våra ambitiösa mål. Jag är säker på att vi kommer att se betydande affärsfördelar, men jag är även säker på att de egentliga vinnarna kommer att vara våra kunder och deras familjer. Allt fler människor kommer att ha möjlighet att dra nytta av bättre medicinsk vård och vi kan hjälpa hårt arbetande hemsjukvårdspersonal att göra sitt jobb ännu bättre. Även den offentliga sektorn kommer att se fördelar då bättre vård kan ges med färre kostnader."

Mer information:
Jyrki Niinistö 
CEO
+358 40 500 2881

Dela artikeln

Mer om detta ämne

Inget behov av USB minnen när läkemedelsrobotarna fjärruppgraderas

Meddelande | 27.11.2019

Programvaran i Evondos läkemedelsrobotar kommer snart att fjärruppgraderas, vilket innebär att det inte längre finns något behov av tidskrävande och krångliga manuella uppdateringar.

Kauppalehti har för tionde gångem utsett årets tillväxtföretag: Evondos i sydvästra Finland hade den snabbaste tillväxten 2018

Meddelande | Leena Manner | 22.05.2019

Den finska affärstidningen Kauppalehti arrangerar i maj 2019 sin tionde Tillväxtturné som i år omfattar de fem regionerna Uleåborg, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Helsingfors och belönar där de företag som haft den största tillväxten.

Evondos samarbetar med den institutionella investeraren Tradeka-invest för att säkerställa tillväxten

Meddelande | Leena Manner | 26.11.2018

Evondos Oy har säkrat tillväxtfinansieringen för kommande år genom en riktad aktieemission som godkänts vid en extra bolagsstämma. Detta innebär att Tradeka-Invest, som ägs av det finska konsumentandelslaget Tradeka, investerar 2 miljoner euro i Evondos.