Hoppa över navigering

Välfärdsteknik i framkant – tio miljoner medicindoser levererade med läkemedelsrobotar

Pressmeddelande | 07.09.2021
Allt fler kommuner väljer att införa läkemedelsrobotar hos patienter i hemsjukvården. Patienterna blir mer självständiga och medicinhanteringen säkrare, samtidigt som vården kan fördela sina resurser på ett bättre sätt. Nu har Evondos, företaget bakom tjänsten, nått en milstolpe med tio miljoner utdelade läkemedelsdoser. Av dessa har 200 000 delats ut i Umeå.

– Det handlar om att stötta personer så att de kan ta sina läkemedel själva så länge det går. Vi ser att de allra flesta av våra patienter är jättenöjda, säger Mia Tegström, enhetschef inom hemsjukvården i Umeå kommun.

Evondos grundades i Finland 2007 av entreprenören Mika Apell. Han fick idén när han funderade på barndomens besök hos sin mormor i östra Finland och hur stressade sköterskorna brukade vara när de kom för att dela ut medicinen flera gånger per dag. Apell tyckte att medicinhanteringen borde kunna automatiseras och göras säkrare, vilket också skulle innebära att vårdpersonalen fick mer tid för samtal och mänsklig närvaro.

Sedan dess har Evondos expanderat i snabb takt över hela Norden och deras läkemedelsrobotar finns nu i över 200 kommuner, varav drygt 60 i Sverige. Och nyligen nåddes en viktig milstolpe – att robotarna delat ut tio miljoner doser inom hemsjukvården.

– Det är fantastiskt! Bakom alla dessa tio miljoner läkemedelsdoser finns det människor som njuter av en större självständighet, en förenklad vardag och en säkrare medicinhantering. Varje dos innebär dessutom en rutinresa mindre för personalen, som kan planera sin arbetsdag bättre och avsätta mer tid för mänsklig omvårdnad. Det gör deras arbete mer meningsfullt, säger Evondos koncernchef Eetu Koski.

Varje besök för att dela ut medicin beräknas ta cirka 15 minuter, vilket innebär att de tio miljoner läkemedelsdoser som robotarna delat ut, utan en sköterskas inblandning, har frigjort över två miljoner arbetstimmar.

– Våra läkemedelsrobotar har blivit en viktig del i digitaliseringen av sjukvården. Vi är stolta över vad vi åstadkommit och blir glada över all den positiva feedback vi får från både kunder och patienter. Dessutom minskar vi klimatpåverkan när vi drar ned på antalet bilresor – det här skapar positiva effekter på många plan, säger Eetu Koski.

Förutom färre resor ut till vårdtagare för att dela ut medicin, minskar läkemedelsrobotarna även stressen hos personalen. Något som är en viktig faktor för de anställda, men även för framtiden.

– Vi har en åldrande befolkning i Norden, vilket ger ett ökat rekryteringsbehov inom vården. Genom att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och göra jobbet mer meningsfullt och mindre stressigt så hoppas vi öka attraktionskraften hos vårdyrkena, säger Eetu Koski.

I Umeå kommun som ligger i Västerbotten, har man arbetat med Evondos i hemsjukvården sedan 2018. Läkemedelsrobotarna har blivit en del av vardagen och delat ut över 200 000 läkemedelsdoser hittills.

– Vi implementerar digitala hjälpmedel för att kunna möta framtiden. Här i Västerbotten får vi betydligt fler äldre inom en snar framtid, samtidigt som vi inte blir fler arbetsföra inom vården. Det är ett glapp och det betyder att vi måste ändra arbetssätt, säger Mia Tegström, enhetschef inom hemsjukvården i Umeå kommun.

 

För mer information eller intervjuer, kontakta: 
Clarence Jacobson, VD, Evondos AB
clarence.jacobson@evondos.com
+46 70 225 5138

Evondos erbjuder tjänster för patientsäker läkemedelshantering i hemsjukvården. Med hjälp av en läkemedelsrobot i hemmet möjliggörs ett självständigare liv för patienten samtidigt som denne får hjälp att ta medicinen i rätt tid och i rätt dos. Evondos grundades i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark. 

Merläsning: Mer kvalitetstid med Evondos
En färsk studie vid Tammerfors universitet visade att 20 procent av de snabba medicinbesöken minskade med Evondos tjänst, men att tiden som vårdgivarna spenderade med vårdtagarna inte alls minskade lika mycket. Läkemedelsrobotarna innebär alltså både betydande tidsbesparingar när det gäller läkemedelsrelaterade besök, samtidigt som andra sorters besök hos vårdtagarna kan förlängas. Finskspråkig sammanfattning av rapporten finns att läsa här (evondos.fi)

Dela artikeln