Hoppa över navigering

Läkemedelsroboten är vårt förstahandsval

Hammarö kommun, som i år blev prisade som Sveriges e-hälsokommun, har arbetat med Evondos i över tre år. De kom först i kontakt med Evondos när de deltog i ett interregprojekt, Support Quality of Life (SOL), med Arvika kommun, Karlstad kommun, landstinget i Värmland och ett antal kommuner och fylken i Norge. Projektet syftade till att tillgängliggöra välfärdsteknik i kommunerna. Under våren 2016 gjorde de tre svenska kommunerna en gemensam upphandling av Evondos.

"Evondos var en av lösningarna som vi tidigt kände att vi ville testa. Eftersom vi gjorde en gemensam direktupphandling, delade vi upp antalet läkemedelsrobotar efter kommunernas storleksordning. Karlstad fick 12 robotar, Arvika 9 robotar och vi i Hammarö fick 5 robotar under det året. Vi inledde ett arbete för att implementera tekniken i hemsjukvården och i februari 2017 fick vi äntligen ut våra första läkemedelsrobotar", säger Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare i Hammarö kommun.

Under våren 2018 kom ett politiskt beslut som kom att öka takten på digitaliseringen i kommunen. Evondos blev ett självklart förstahandsval vid hjälp med läkemedel. Kommunen fick, i och med beslutet ut allt fler läkemedelrobotar till patienter i behov. Från och med hösten 2018 gick utvecklingen i en rasande fart. Nu har kommunen 26 enheter ute och fler är planerade.

Vilka drivkrafter bidrog till projektets snabba framfart? 

  • Det politiska beslutet

"Beslutet om att vi skulle satsa mer på digitalisering inom vården gav införandet en helt annan tyngd och vi kunde arbeta på ett mer målmedvetet sätt. Vi hade vår ledning med oss, ända från politiker till förvaltningen. Vi kunde äntligen prioritera läkemedelsroboten och erbjuda den som förstahandsval till patienter", säger Catarina Löfkvist, utvecklingsledare i Socialförvaltningen i Hammarö kommun.

  • En bättre introduktion och presentation till patienter

"Vi förbättrade vår introduktion av läkemedelsroboten till patienter och såg genast en tydlig skillnad. Tidigare kunde patienterna bli tillfrågade om de kunde tänka sig att byta ut dosett eller hjälp med medicin av vår personal, mot en robot – idag erbjuder vi roboten som förstahandsval. Istället för att sjuksköterskor åker ut och informerar på egen hand ser vi till att vår larm- och låstekniker Moen Tememi följer med och informerar om robotens funktion. Moen sköter påfyllning av robotarna och tar emot inkommande larm under dagtid."

"När jag introducerar Evondos för patienter är jag tydlig med att de får prova den för att se om de trivs med den. Om roboten inte passar, så tar vi bort den, men vi ser ingen anledning till att inte testa. Jag visar en instruktionsfilm som underlättar för patienten att förstå hur den fungerar. Jag visar även hur apparaten fungerar rent tekniskt och vilka fördelar den medför", säger Moen Tememi.

  • Information och kommunikation

"Det är alltid en utmaning att införa något nytt i en organisation. Till en början fanns en osäkerhet bland personalen. Vi hade få robotar ute och det var få som stötte på dem. Ju fler robotar som kom på plats, desto större blev kunskapen hos personalen. Vi har även fått till ett gott samarbete med biståndsenheten och vårdcentralen som hjälper oss att identifiera patienter som kan vara potentiella kandidater för en läkemedelsrobot", säger Catarina.

Resultat

På tre år har Hammarö kommun sett tydliga resultat, såväl gällande patientsäkerhet som patientnöjdhet, trygghet bland anhöriga, ökad flexibilitet för personal och minskade kostnader.

  • Ökad självständighet

”Många patienter vill och behöver ha sin medicin vid särskilda tider. Det är en utmaning för hemtjänstens planerare att tillgodose allas önskemål. Med läkemedelsroboten kan patienten, i samråd med läkaren, bestämma tidpunkt helt själv.”

  • Trygghet för anhöriga

”Vi hör ofta från anhöriga att de är stolta över att deras föräldrar klarar av tekniken, trots att de är till åren.”

  • Ökad flexibilitet hos personalen

”Personalen är övervägande positiva till den nya tekniken. Hemtjänstens planerare får större svängrum när besöken inte behöver styras av läkemedelstiderna. Det bidrar till att hemtjänstpersonal får mer tid över till att utföra andra arbetsuppgifter.”

  • Kostnadseffektivt

”Vi ser positiva effekter rent ekonomiskt, även om det inte var det huvudsakliga incitamentet. Vi får ibland frågan om det kostar mer än vad det smakar. När vi räknar på det ser vi att för varje krona vi investerar, får vi tre tillbaka.

Fler kommuner borde våga testa

”Vi rekommenderar fler kommuner att våga testa läkemedelsrobotar. Det är viktigt att informera personalen korrekt och berätta att man investerar i tekniken för att förbättra vårdkvaliteten, inte för att ersätta personal. Det är även viktigt att demonstrera hur roboten fungerar innan man sätter igång, så att alla känner sig trygga.”

Vi tror att vi kommer att se mer av den här typen av lösningar inom vården framöver. Det finns en rädsla bland vissa att tekniken ersätter det mänskliga mötet. Faktum är att hemtjänstens läkemedelsbesök tar i snitt 1,5 till 2 minuter. Sådana möten ger sällan ett värde för patienten. Om patienten efterfrågar ett socialt besök, kan man ansöka om och få detta i stället, säger Catarina.

Mia Hernell Blomqvist är utvecklingsledare med ansvar för digitalisering, Socialförvaltningen Hammarö kommun.

Catarina Löfkvist är utvecklingsledare, Socialförvaltningen och ansvarig projektledare för implementering av Evondos.

Moen Tememi är lås- och larmtekniker med ansvar för installation och administration av Evondos i Hammarö kommun.