Hoppa över navigering

Ökad patientsäkerhet och minskade avvikelser

Som andra kommun i Sverige att satsa på läkemedelsrobotar är Alvesta kommun pionjärer inom modern välfärdsteknologi. Under våren 2016 inleddes ett projekt med Evondos för att förbättra, effektivisera och modernisera hemsjukvården. Inledningsvis omfattade projektet 8 läkemedelsrobotar – idag finns 18 robotar utplacerade och fler är på väg.

Monika Carlberg har arbetat med läkemedelsrobotar sedan 2017, då hon tillträdde som utvecklingssamordnare inom e-hälsa i Alvesta kommun. Redan 2016 fick kommunen beviljade medel för att satsa på läkemedelsrobotar.

"Vi började arbeta med läkemedelsrobotar med målet att förbättra livskvaliteten för äldre och sjuka. Vi strävar efter att hemvårdspatienter ska ha en bättre vård och självständigare vardag, vilket vi ser att ny teknik kan bidra till. Hittills har våra 18 läkemedelsrobotar levererat över 28 000 medicindoser till patienter i Alvesta", säger Monika.

Projektet visade goda resultat med förbättrad patientsäkerhet och färre avvikelser. Ledningsgruppen och Socialnämnden bestämde att fortsätta arbetet med läkemedelsrobotar och under våren 2019 gjordes en upphandling som Evondos vann.

"Vi såg direkt att patientsäkerheten ökade och avvikelserna blev färre. Med fler enheter kan vi nå ut till fler patientmålgrupper. Idag tilldelas roboten främst till patienter i ordinärt boende, men vi har även testat att placera ut robotar hemma hos patienter på särskilda boenden och på korttidsboenden, vilket har fungerat utmärkt", säger Monika.

"Sjuksköterskor och undersköterskor har en nyckelroll i att identifiera nya användare. En målgrupp som vi arbetar mycket med just nu är patienter som precis insjuknat och behöver en trygg och säker hemgång. De kan med fördel introduceras till läkemedelsroboten på ett naturligt sätt redan från start", fortsätter Monika.

Den nya tekniken har tacksamt tagits emot av både personal och patienter. I Alvesta kommun är det bestämt att alla inom sjukvården ska utbilda sig i att hantera läkemedelsrobotarna och utbildning pågår fortfarande för fullt.

"Vi ser att läkemedelsrobotarna minskar personalens arbetsbelastning. De upplever minskad stress och får mer tid över till omvårdnad av patienter med större behov. Även patienter är mycket nöjda. De får ett stärkt självförtroende av att själva ta sin medicin på utsatt tid utan att behöva vänta på att personalen knackar på dörren", säger Monika.

Monika Carlberg listar Alvesta kommuns fem framgångsfaktorer:

  • Internt stöd från verksamhetschef och enhetschef
  • Eldsjälar inom verksamheten
  • Organisationen kring Evondos
  • Testa nya patientmålgrupper
  • Möjlighet till träningsrobot för personal
     

Monika Carlberg är utvecklingssamordnare inom e-hälsa i Alvesta kommun.