Hoppa över navigering

Så arbetar vi

Som en partner i förändringsprocessen

Evondos strävar efter att vara en genuin partner till sina kunder. För att en läkemedelsrobot ska bli en del av de traditionella hemvårdsrutinerna krävs det planering och ett kontrollerat förändringsarbete. Vi bistår kunden under denna process

Lyckat, planerat införande

Evondos har redan erfarenhet av över 200 införandeprojekt. Vi vet vad det innebär att införa vår lösning för läkemedelsadministration och hur vi kan hjälpa våra kunder att nå sina mål under de olika genomförandefaserna. Vår erfarenhet och expertis finns till kundens förfogande från planeringsstadiet tills det att resultatet till slut ska mätas.

Viktiga faser under genomförandet:

 • Planering
  Tillsammans med projektledaren hos kunden utformar vi en plan för införandet av tjänsten och specificerar tydliga mål och tidsplaner, var tjänsten ska användas och vilka personer som ska ansvara för den.
   
 • Informationsspridning
  Redan när en kund funderar på att börja använda Evondos tjänst ordnar vi informationsmöten för vårdpersonal där vi presenterar huvudprinciperna, hur det fungerar och hur tjänsten påverkar verksamheten.
   
 • Välja ut vårdtagare
  Vi hjälper våra kunder att göra ett första urval bland vårdtagarna när tjänsten ska införas. Urvalet av vårdtagare baseras alltid på de uppsatta målen för införandet av tjänsten, t.ex. att minska antalet besök för att fylla på läkemedel, förbättrad läkemedelshantering eller en kombination av dessa mål.
   
 • Utbildning
  När tjänsten ska införas utbildas bland annat de administratörer som ska registrera användarna av tjänsten i kontrollsystemet. Dessa administratörer utbildar sedan den vårdpersonal som ska ansvara för att fylla på robotarna och som också kan skicka meddelanden till vårdtagarna via en mobilapp.
   
 • Införandet av tjänsten
  För att genomförandet ska gå bra krävs ett systematiskt arbetssätt och ett tydligt ledarskap. Arbetsrutiner måste gås igenom och revideras för att man ska få ut mesta möjliga av vårdteknologin. Kunderna kan dra nytta av våra erfarenheter från mer än 150 lyckade införanden av tjänsten och vi finns också tillgängliga för att bistå under de olika faserna av genomförandeprocessen.

 

Korrekt information och kommunikation till alla berörda är avgörande vid förändringsprojekt. Vi samarbetar med kunderna och ordnar genomgångar för vårdpersonal redan i början av planeringsprocessen. De får då information om tjänsten och genomförandet, hur den kommer att påverka deras arbete samt vilket resultat som kan förväntas. Den vårdpersonal som ska använda tjänsten får utbildning när man kommit överens om genomförandet.

Det finns också en online-utbildning som kan användas dygnet runt. Där kan vårdpersonalen genomföra korta kurser och lära sig hur tjänsten fungerar och den fungerar också som stöd i den dagliga verksamheten.

Hjälp vid val av vårdtagare

Precis som för andra vårdtekniska lösningar måste det göras en bedömning av vilka personer som Evondos tjänst lämpar sig för. Om man inte har någon tidigare erfarenhet av tjänsten kan det verka svårt och besvärligt att göra detta urval. Därför erbjuder Evondos verktyg för sådana tillfällen. Vi deltar ofta tidigt under dessa urvalsprocesser och delar med oss av våra erfarenheter.

Vi har utformat en tydlig och detaljerad genomförandeplan och vi följer upp hur genomförandet går med utgångspunkt från mätbara faktorer (moduler i bruk, doser uttagna från läkemedelsroboten, rapporter om funktionsfel) samt synpunkter från vårdpersonal och användare.

Tammerfors tekniska universitet har, som extern partner, analyserat vår tjänsts effektivitet.

En filosofi om ständig förbättring

Evondos tjänst CE-märktes 2014. Tjänsten har utvecklats betydligt under åren och utvecklingsarbetet pågår fortfarande. Tjänstens tekniska egenskaper har förbättrats och kontrollsystemet har förenklats. Under utvecklingsarbetet har vi kunden i fokus.

Evondos kommer framöver att ytterligare förbättra tjänsten, informationsflödet och funktionaliteten genom integration med andra informationssystem.

Vi ska alltid erbjuda våra kunder en robust, pålitlig och användarvänlig tjänst för läkemedelsadministration.

Kundservice till din hjälp

Vårt telefonstöd står till tjänst för vårdpersonal alla dagar i veckan klockan 8.00–20.00. Telefonnumret till den svenska kundtjänsten är 070 249 01 54.

Vår kundtjänst ordnar genomgångar och utbildning för vårdpersonal, ger råd och tips och bistår med att välja ut vårdtagare under införandefasen. Kundtjänsten ansvarar även för att registrera synpunkter från vårdpersonal och användare samt är nära involverad i det löpande arbetet med att förbättra Evondos tjänst.