Hoppa över navigering

En läkemedelsrobot med många fördelar

Evondos-tjänsten förbättrar kvaliteten och effektiviteten hos hemvården:

 • Säkerställer att läkemedel tas i rätt tid. Roboten uppmanar vårdtagaren att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt, vilket är viktigt vid behandling av tex Parkinsons sjukdom och andra kroniska sjukdomar. Tjänsten informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte tagits i tid.
   
 • Ökad läkemedelssäkerhet. Vårdpersonal och anhöriga (om så önskas) kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast  ut avsedd dos så att resterande doser förblir oåtkomliga.
   
 • Minskat behov av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök. Hembesöken kan inriktas på terapeutiska åtgärder.
   
 • Enklare att planera vård och omsorgspersonalens arbetstider eftersom det behövs färre läkemedelsrelaterade besök och det inte blir lika stor arbetsbelastning morgon och sen eftermiddag.
   
 • Stöttar vårdtagaren i en självständigare vardag, som i många fall har visat sig även minska behovet av hjälp med andra uppgifter.

Högkvalitativ vård med hög följsamhet i läkemedelshanteringen

Evondos tjänst är avsedd för personer som kan ha svårt att sköta sin medicinering på egen hand. En läkemedelsrobot ser till att användaren får rätt medicin i rätt tid och att kommande doser ligger oåtkomliga inuti roboten som även är ett låst och larmat läkemedelsskåp.

Införandet av läkemedelsrobotar förbättrar kvaliteten inom hemsjukvården. Evondos tjänst för läkemedelsadministration förbättrar patientsäkerhetenbetydligt eftersom den i det närmaste eliminerar felmedicinering.

Användarna av Evondos tjänst har fått mer än tio miljoner doser levererade av en läkemedelsrobot, i rätt tid och i rätt mängd. Tjänsten har ökat följsamheten i medicineringen bland patienter till 99 procent, vilket är en rekordnivå.

Evondos-tjänsten möjliggör övervakning av farmakoterapi och upprätthåller ett elektroniskt behandlingsregister över varje dos som tas så att individuell farmakoterapi kan följas upp. 

En undersökning av hemtjänstpersonal och kunder genomförs vid utplacering av Evondos läkemedelsrobot. Både personal och vårdtagare har berömt tjänsten. Personalen tycker att robotarna underlättar deras arbete, medan vårdtagarna är nöjda med den extra frihet och det stöd för självständigt boende som de tillhandahåller.