Gå till innehåll

Evondos® — en perfekt kombination av mjukvara och hårdvara

Läkemedelsrobotar som tjänst

Evondos-tjänst® består av läkemedelsrobotar, ett distansvårdsystem, ett dedikerat team med projektledare och kundsupport samt utbildning, både på plats och digitalt i vår e-learingmiljö. Läkemedelsrobotarna har designats för att möta behoven hos både vårdtagare och vårdorganisationerna.

Evondos-tjänst säkerställer en säker läkemedelshantering som stöttar vårdtagarna att ta rätt läkemedel i den ordinerade dosen vid rätt tidpunkt.  Läkemedelsroboten laddas med dosrullar som tillhandahålls av apotek och ordineras av läkare.  

Vårdorganisationen kan följa allt som sker i läkemedelsroboten via distansvårdsystemet där uttag eller missade doser registreras, så väl som vem som fyllt på läkemedel och när.

Tjänsterna Evondos® E300, Evondos® Anna och Evondos® Distansvårdsystem är alla CE-märkta enligt det europeiska MDR-direktivet.

Fördelar med tjänsten

  • Stöttar vårdtagaren att ta rätt dos vid rätt tidpunkt
  •  Möjliggör en säker läkemedelshantering
  • Frigör vårdpersonalens tid för att kunna fokusera på andra omvårdnadsinsatser
  • Minskar antalet besök för fysisk läkemedelsdispensering
  • Personal och vårdtagare vittnar om fördelarna med läkemedelsrobotar
  • Säkerställer hög följsamhet
  • Förbättrad patientsäkerhet
  • Kostnadsbesparingar för resor och läkemedelsdistribution
  • Vårdpersonal kan prioritera och förlägga arbetstimmarna på ett bättre sätt

Läkemedelsroboten är användarvänlig, med en stor knapp att trycka på för att ta ut läkemedel. Roboten ger vägledning i att ta medicin med hjälp av ljud- och ljussignaler, med instruktioner som både talas och visas som text på bildskärmen.

 

Se hur Evondos används i Övertorneå, Skellefteå och Kalmar:

 


Vill du höra mer?

Lämna en kontaktförfrågan via formuläret.