Gå till innehåll
Vår tjänst

Vårdtagare

Hem

Hur fungerar det för vårdtagaren

Evondos läkemedelsrobot hjälper dig genom att dela ut ditt/dina läkemedel vid rätt tidpunkt. När det är dags att ta din medicin ger roboten dig vägledning både genom att utfärda talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på enhetsskärmen med indikatorlampor. Om läkemedlet inte tas efter flera påminnelser kommer dosen att låsas in i enheten och vårdpersonalen kommer att meddelas. Roboten ger dig en förskuren påse för enkel öppning.

Evondos robot stödjer ett självständigt liv hemma utan att vara beroende av vårdpersonalens scheman. Användare av Evondos har mer än 99% följsamhet i läkemedelsutgivningen. Med Evondos Anna och Evondos VideoMed kan vårdgivaren göra läkemedelsdosen tillgänglig under ett videosamtal och bekräfta följsamheten. För att få en robot, vänligen kontakta din hemvårdsorganisation.

1.

medicine-dispenser-evondos-img-6-1000px

 

Du kommer att få din egen läkemedelsrobot i hemmet och den kommer att påminna dig om att ta läkemedel. Roboten förvarar dina läkemedel på ett säkert sätt och fungerar som ett låst medicinskåp. Du kan placera den där den passar dig så länge den kan anslutas till ett eluttag.

2.

medicine-dispenser-evondos-img-7-1000px

 

Läkemedlen är färdigförpackade i dospåsar, och roboten kontrollerar att det är just dina läkemedel som fylls på.

3.

medicine-dispenser-evondos-img-2-1000px

 

När det är dags att ta läkemedel får du ett meddelande, och dospåsen kommer ut när du trycker på knappen som lyser grönt. Det här kan ske under ett videosamtal om Evondos Anna används och tjänsten Evondos VideoMed är aktiverad.

4.

medicine-dispenser-evondos-img-5-1000px

 

När du har tryckt på knappen kommer rätt dospåse ut och roboten guidar dig genom medicinen. Roboten skär dina påsar för att göra dem lätta att öppna.