Gå till innehåll
Kommun

Beskrivning av tjänsten

Roboten guidar vårdtagaren

Evondos tjänst säkerställer läkemedelshanteringen genom att hjälpa hemsjukvårdspatienter att alltid ta rätt medicin i den föreskrivna dosen vid rätt tidpunkt. Textfältet på dospåsen läses av och dosen matas ut vid rätt tidpunkt. I dagsläget används Evondos läkemedelsrobotar i runt 100 kommuner i landet.

Evondos läkemedelsrobot är kompatibel med alla dospåsar.  

 

medicine-dispenser-evondos-img-2-1000px

 

Roboten ger vägledning när det är dags att inta läkemedel, både via talade instruktioner, ljudsignaler, och genom att visa skriftliga instruktioner på enhetens skärm med kontrollampor. 

Vissa vårdtagare inom hemsjukvården behöver ha mer stöd med sin medicinering. Evondos Anna har Evondos VideoMed-funktionalitet, vilket innebär videoassisterad medicinering. En vårdgivare kan dela ut läkemedelsdosen under videosamtalet och bekräfta att medicinen tas korrekt.


 

medicine-dispenser-evondos-img-3-1000px

Vårdorganisationen och vårdpersonalen kan övervaka läkemedelshanteringen i realtid via ett distansvårdssystem, och även via en mobilapp. Anhöriga kan också ges åtkomst till denna information. Vid missad dos larmar roboten organisationen och säkerställer manuell hantering av den dosen. Den missade dosen placeras i ett låst och säkert fack och stör inte nästkommande dos. 
 

medicine-dispenser-evondos-img-4-1000px


Tjänsten kan även användas för att skicka olika meddelanden till vårdtagaren. Exempelvis kan man påminna om att det är viktigt att dricka mycket vatten när det är varmt, man kan fråga hur vårdtagaren mår, påminna om kommande behandlingsåtgärder eller meddela att ett besök blir försenat.

Säker läkemedelsförvaring

En Evondos-robot är ett säkert sätt att förvara läkemedel i hemmet. Endast vårdpersonalen kan komma åt läkemedlen, som är förpackade i dospåsar. Roboten matar endast ut en dospåse vid en viss bestämd tidpunkt. Annars är läkemedlen oåtkomliga, vilket eliminerar risken för överdoser eller annat missbruk.

Roboten överför eventuella läkemedel som inte tagits enligt instruktionerna till en låst behållare som endast kan öppnas av vårdpersonalen. I dessa fall meddelar roboten också vårdpersonalen.

Läkemedelsroboten registrerar allt som händer i roboten den utför och detta sparas i systemet så att historiken finns tillgänglig.

Designad för professionellt bruk

Evondos tjänst har utformats för att hemvårdspatienter och de vårdorganisationer som bistår dem ska få sina behov uppfyllda. Läkemedelsroboten är användarvänlig och har endast en stor knapp, vilken trycks in för att läkemedlen ska matas ut.

Roboten ger patienten information om nästa schemalagda tid för medicinering om det görs försök att ta ytterligare läkemedel i förtid. Endast vårdpersonal kan komma åt den låsta behållaren för läkemedel som inte har tagits. Vårdpersonal kan logga in i roboten med hjälp av en elektronisk tagg eller med en personlig användarkod. Strömbrytaren sitter inuti roboten och är endast tillgänglig för vårdpersonal, och ett batteri gör det möjligt för tjänsten att fortsätta i 24 timmar under ett strömavbrott. Även om roboten inte har kontakt med systemet vid sådana tillfällen, kommer dess loggdata för batteridriven användning att laddas upp till systemet när elnätet återställts.

Vårdtagare som är stela i lederna eller är darrhänta kan ha svårt att öppna en dospåse. Därför skär roboten upp påsen så att läkemedlen enkelt kan tas ut.

Vill du höra mer?

Lämna en kontaktförfrågan via formuläret.