Gå till innehåll
Kommun

Tjänstens fördelar

Hem

En läkemedelsrobot med många fördelar

Evondos förbättrar kvalitén och effektiviteten hos hemtjänst och hemsjukvård:

  • Säkerställer att läkemedel tas i rätt tid. Roboten uppmanar vårdtagaren att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt, vilket är viktigt vid behandling av tex Parkinsons sjukdom och andra kroniska sjukdomar. Tjänsten informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte tagits i tid.
  • Ökad läkemedelssäkerhet. Vårdpersonal och anhöriga (om så önskas) kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast  ut avsedd dos så att resterande doser förblir oåtkomliga.
  • Minskat behov av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök. Hembesöken kan inriktas på terapeutiska åtgärder.
  • Stöttar vårdtagaren i en självständigare vardag, som i många fall har visat sig även minska behovet av hjälp med andra uppgifter.
medicine-dispenser-evondos-our-service-hero-1920px

Högkvalitativ vård med hög följsamhet i läkemedelshanteringen

Evondos tjänst är avsedd för personer som kan va svårt att sköta sin medicinering på egen hand. En läkemedelsrobot ser till att användaren får rätt medicin i rätt tid och att kommande doser ligger oåtkomliga inuti roboten som även är ett låst och larmat läkemedelsskåp.

Införandet av läkemedelsrobotar förbättrar kvaliteten inom hemsjukvården. Evondos tjänst för läkemedelsadministration förbättrar patientsäkerheten betydligt eftersom den markant reducerar risken för felmedicinering.

Användarna av Evondos tjänst har fått sina doser levererade av en läkemedelsrobot, i rätt tid och i rätt mängd. Tjänsten har ökat följsamheten i medicineringen bland patienter till 99 procent. 

Evondos tjänsten möjliggör övervakning av farmakoterapi och upprätthåller ett elektroniskt behandlingsregister över varje dos som tas så att individuell läkemedelsutlämning kan följas upp. 

En undersökning av hemtjänstpersonal och kunder genomförs vid utplacering av Evondos läkemedelsrobot. Både personal och vårdtagare har berömt tjänsten. Personalen tycker att robotarna underlättar deras arbete, medan vårdtagarna är nöjda med den extra frihet och det stöd för självständigt boende som de tillhandahåller.


Resultat

Att minska antalet läkemedelsrelaterade besök var syftet med ett Evondos-pilotprojekt som genomfördes av Mellersta Österbottens gemensamma social- och hälsovårdskommun (Soite).

Detta projekt minskade framgångsrikt det månatliga totala antalet hembesök från 518 till 182, vilket eliminerade 336 besök genom att använda tio läkemedelsrobotar, eller 34 hembesök för varje vårdtagare. 

soite_SWE_01

 

Fördelar med tjänsten

Samtal relaterade till läkemedelsbehandling kan minskas när roboten har programmerats för att hantera processen för dispensering och administrering av läkemedel. Läkemedelsroboten påminner om behovet av att ta läkemedel och skickar en varning om vårdtagaren inte svarar på dessa påminnelser.

Flera lokala myndigheter har sett över de ekonomiska konsekvenserna av att använda Evondos tjänst. Tjänsten har bidragit till att minska behovet av läkemedelsbesök och patienten kan själv ta ansvar för medicinering med roboten som stöd.

Uleåborgs stad har blivit den första lokala myndigheten i Finland som breddinföra Evondos tjänst som alternativ för hemsjukvård för alla patienter. Kommunen uppskattar att tjänsten kommer att förbättra kvaliteten på läkemedelsutgivning för 40 procent av vårdtagarna i hemvården, men att införandet endast är ekonomiskt motiverat för ungefär en femtedel. Uleåborg inledde breddinförandet av Evondos tjänst i november 2018.

Omsorgsaktiviteter är ofta schemalagda till morgonen, vilket gör det till den stressigaste tiden för omsorgspersonalen. Teknik kan bidra till att minska stressen under morgontimmarna. 

medicine-dispenser-evondos-major opportunity to alleviate the morning rush

Den minskade stressen påverkar även kostnaderna. Bemanningen av olika arbetspass avgörs ofta av behovet av personal på morgnar och kvällar, vilket innebär att alla lättnader under dessa intensiva tider på dygnet även leder till att bemanningen kan omfördelas.

Många är tveksamma till att använda robotar och teknik inom vården för att de inte tror att vårdtagare med nedsatt kognitiva och motoriska färdigheter kan hantera sådant. Erfarenheten visar att de klarar det mycket bra.

Evondos läkemedelsrobot designades speciellt för att tillmötesgå den typiska användarens behov. Roboten har bara en stor tryckknapp. Medicingivaren som roboten ibland kallas ger instruktioner om läkemedelsintag både i talad form och genom att text och symboler visas på en stor skärm. Alla som kan hantera en dörrklocka kan använda en Evondos-robot.

Att använda en läkemedelsrobot för att kunna ta sina läkemedel själv är ett viktigt bevis på självständighet för vårdtagare som helst vill klara sig själva och inte behöva vara beroende av andra.

Införandet sker ofta stegvis

En studie av Tammerfors tekniska universitet har funnit att utplaceringen av Evondos-tjänsten ofta fortskrider i etapper.

I första skedet vänjer sig vårdpersonal och vårdtagare vid att använda läkemedelsroboten. Besöken fortsätter som tidigare, vilket säkerställer att patienten själv kan använda framgångsrikt. Detta tar i oftast några veckor.

I det andra stadiet kan antalet hembesök minskas. Patienten hanterar nu själv roboten och tar hand om medicineringen självständigt.

I det tredje stadiet börjar hemtjänstorganisationen ofta se över sina egna rutiner. Den här granskningen minskar antalet besök ytterligare och kan öka besökstiden i vissa fall, eftersom fler åtgärder kan vidtas vid hemsök. En större andel besök kan också schemaläggas mitt på dagen och tidigt på eftermiddagarna för att minska topparna på morgonen respektive kvällarna.

Visits SE

 


Vårdtagarna är nöjda med tjänsten

Vårdtagarna upplever att de har återfått kontrollen över en viktig del av livet genom att kunna ta läkemedel självständigt, eftersom de inte behöver vänta på hemtjänstpersonalen.

Detta gör det möjligt för dem att själva kunna planera sin dag utan onödiga väntetider. En läkemedelsrobot kan bidra till att förbättra hemvårdsverksamheten, göra det möjligt för personalen att frigöra tid och fokusera på andra åtgärder som kräver besök.

Vad tycker vårdorgansiationerna och vårdtagare tycker om Evondos tjänst

Se vad vårdorgansiationen och en vårdtagare i Övertorneå tycker om Evondos tjänst.