Gå till innehåll

Vår tjänst

Kommun

Evondos är ett medicintekniskt företag som tillhandahåller tjänster för professionella hemsjukvårdsorganisationer och hjälper vårdtagare att få rätt medicin vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Ett av verktygen för vårdorganisationer att använda för att uppnå god och nära vård. 

Vårdtagare

Välfärdsteknik är här för att öka tryggheten och fungera som en förlängning av den vård som ges och den vård som du behöver. Välfärdsteknik bör inte ta några varma händer ur vården. Tvärtom. Evondos tjänst ger större självständighet och gör att vården kan formas efter individens behov.