Gå till innehåll
Kommun

Vårt sätt att arbeta

En partner i förändring

Att göra en läkemedelsrobot till en del av konventionella hemvården kräver planering och en förändrat arbetssätt. Evondos stöttar dig genom hela processen och vi har positiva erfarenheter från över 300 organisationer i Norden.

"Jag kan varmt rekommendera andra kommuner att ta steget. Olika kommuner har olika organisatoriska förutsättningar, men jag är nöjd med vårt förhållningssätt tillsammans med primärvården. Sedan är naturligtvis de klassiska frågorna av stor betydelse, som tydlig information inom organisationen och att vara öppna för dialog, avslutar Emil."

 

Emil Forsberg, digitaliseringschef för socialtjänsten i Umeå kommun.

Ett lyckat införande

För ett lyckat införande identifieras och anpassas viktiga steg för att passa varje enskild kund. Sedan den första utbyggnaden 2017 har Evondos idag dispenserat över 30 miljoner doser och haft över 300 framgångsrika införandeprojekt.

 

Vi stödjer kunderna från den första driftsättningsplaneringen och resan. Vi övervakar framgången med implementering med hjälp av tydliga riktmärken (tjänstemoduler som används, doser som tagits från den medicinutlämnad roboten, felrapporter) och feedback som samlats in från hemtjänstpersonal och serviceanvändare. De viktigaste stegen som gäller för alla kunder identifieras som:

Tillsammans med projektledaren hos kunden utformar vi en plan för införandet av tjänsten och specificerar tydliga mål och tidsplaner, var tjänsten ska användas och vilka personer som ska ansvara för den.
Redan när en kund funderar på att börja använda Evondos tjänst ordnar vi informationsmöten för vårdpersonal där vi presenterar huvudprinciperna, hur det fungerar och hur tjänsten påverkar verksamheten.
Vi stödjer våra kunder i att göra det första urvalet av vårdtagare.
Vår grundutbildning inkluderar administratörsutbildning, som kommer att ha full tillgång till styrsystemet. Administratörerna kan sedan utbilda annan vårdpersonal, de som till stor del ansvarar för att hantera roboten dagligen.

En bra insats kräver ett systematiskt förhållningssätt och ett fast ledarskap. Vi delar med oss av vår erfarenhet från mer än 200 framgångsrika införanden och stöttar under hela processen.

Förutom de fördefinierade nyckelstegen ger Evondos också våra kunder en 24/7 online-inlärningsmiljö, utbildningar på plats och en kundsupport dygnet runt för att säkerställa att hjälp finns tillgänglig vid behov.

En filosofi om ständig förbättring

Evondos-tjänsten fick en CE-märkning 2014 och vi följer den nya MDR-förordningen. Tjänsten har utvecklats avsevärt genom åren och utvecklingsarbetet är en kontinuerlig process. De tekniska funktionerna i tjänsten förbättras och användarsystemet förenklas.

 

Under alla omständigheter strävar vi efter att alltid ge våra kunder en robust, pålitlig och användarvänlig läkemedelsdispenseringstjänst.