Gå till innehåll
Hem

Eskilstuna webinar: Nästan inga avvikelser och nöjda vårdtagare

Eskilstuna webinar: Nästan inga avvikelser och nöjda vårdtagare

Tisdag den 9 maj höll Evondos ett webinar tillsammans med Eskilstuna kommun: Från uppstart till breddinförande.

– Det har blivit lättare att planera om verksamheten vid sjukdom, vi behöver inte samma mängd delegerad personal och brukarna är mer självständiga och mer nöjda, säger Nathalie Rydelius, samordnare på Implementeringsenheten i Eskilstuna.

Evondos läkemedelsrobotar lanserades 2016 i Sverige, men finns i hela Norden. Hela 300 nordiska kommuner använder sig av Evondos läkemedelsrobotar, varav 90 i Sverige, och hittills har 22 miljoner läkemedelsdoser delats ut med en följsamhet på över 99 procent.

– För vår del blev det en jättestor skillnad i avvikelser efter att vi införde Evondos. Tidigare kunde vi på 6–7 brukare ha 121 larmavvikelser i veckan, men med Evondos blev det bara 2–3 larm i veckan, som inte heller genererade en avvikelse Det är den mänskliga faktorn som ställer till det, säger Nathalie Rydelius och tillägger:

– Med Evondos blir det mer patientsäkert i och med att roboten läser av dosrullen. Det går helt enkelt inte att lägga in fel dosrulle i roboten.

I Eskilstuna bor det 107 000 invånare och staden växer med cirka 1 000 personer per år. Kommunen har 9 000 medarbetare i kommunenen, varav 3 000 på vård- och omsorgsförvaltningen. Liksom många andra kommuner har Eskilstuna jobbat med den demografiska utmaningen, alltså att befolkningen blir allt äldre och att det inte finns nog med arbetsföra som kan ta hand om dem.

– Vi har jobbat med det här i flera år, men känner nu att vi är inne i ett skifte. Det vi tidigare sa att det kommer att hända – det är vi inne i nu. Det blir väldigt tydligt när vi tittar på rekryteringar inom vård och omsorg samt inför sommarbemanningen 2022.

Eskilstunas ambition är att ha en äldreomsorg som ligger i framkant och som provar och inför digitala lösningar som stärker brukarnas livskvalitet och oberoende. År 2019 implementerade de Evondos läkemedelsrobotar med målet att 5 procent av de brukare med stöd – vilket innebar 84 personer av totalt 1 675 – skulle få läkemedelsstöd med hjälp av en robot. I dag har man 55 robotar ute i äldreomsorgen och 20 i området funktionshinder. Ytterligare fem robotar väntar på att få komma ut inom äldreomsorgen och ytterligare tio är beställda från Evondos. Läkemedelsrobotarna finns inom egenvård, hemsjukvård och boendestöd.

I samma veva som Evondos infördes såg Eskilstuna över verksamheten och bildade Hemtjänst Service, HTJ Service, som fick ta över städ, tvätt och inköp från de ordinarie hemtjänstgrupperna. Här utsågs Nathalie Rydelius till gruppledare.

– Det är även HTJ Service som ansvarar för att fylla på läkemedelsrobotar med mediciner varannan vecka, vilket innebär att de ordinarie hemtjänstgrupperna avlastas, säger Nathalie Rydelius.

Eskilstuna har tagit hjälp av Evondos projektledare för att kunna välja ut vilka brukare som passar för en läkemedelsrobot. I kommunen är det sjuksköterskorna som ansvarar för selekteringen, i och med att de känner brukarna bra.

– Vi samlas och går igenom alla brukar förutsättningslöst. Vi använder oss av Evondos kriterier för detta och därefter får sjuksköterskorna gå igenom ett eget bedömningsverktyg,

för att vara trygga i att man inte missat något. Hör brukaren, ser den, är den positiv till att ta sitt läkemedel? säger Nathalie Rydelius.

Hon tillägger:

– Det har varit helt fantastiskt att få ha en projektledare från Evondos som är med hela vägen. Man får alltid svar och vet vem man ska vända sig till.

– Ja, mitt tips är att ta hjälp med selekteringarna och få ut robotar – i sin egen takt. Vi ser ett bra resultat på arbetet och allt fler vill ha en läkemedelsrobot, säger Erica Andersta, enhetschef på Implemeteringsenheten.

De har identifierat ett antal nyckelpersoner, som är viktiga för att implementeringen ska flyta på: sjuksköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer och gruppledare. Även Regionen ses som en viktig part, liksom övriga medarbetare, brukare och anhöriga.

– Vi har sett att det har blivit lättare att planera om verksamheten på morgonen om någon i personalen är sjuk. I och med att vi har läkemedelsrobotar ute är det inte heller säkert att vi behöver delegerad personal, alltså personal som är behörig att ge medicin. Brukarna är också mer självständiga och nöjda – tidigare hade vi brukare som kunde ringa flera gånger på morgonen och fråga om läkemedelsbesöket, men nu får de sin medicin av roboten istället. Det skapar större lugn för gruppledare och det blir enklare att lägga scheman – besöken måste inte planeras in när det är medicintider, säger Nathalie Rydelius.

Eskilstuna är en bred kommun som är stor till ytan.

– Tack vare läkemedelsrobotarna sparar vi in väldigt mycket restid på landsbygden. Man kan göra en annan planering i och med att man inte måste till brukarna på alla medicintider. Man kan åka en mer rak linje i och med att man inte behöver åka fram och tillbaka, säger Nathalie Rydelius.

– Ja, det blir verkligen mycket lättare att planera. Det är svårt att få tag på delegerad personal, men för de brukare som har Evondos behöver vi inte delegerad personal, vilket underlättar betydligt, säger Erica Andersta.

Se webinaret igen:

 

Dela text