Hoppa över navigering

Ny rapport: Medicinrobotarna uppfyller alla lagliga krav

Pressmeddelande, Uppdateringar | 06.07.2021

Evondos läkemedelsrobotar uppfyller lagstiftningens starka krav på respekt för den enskildes privatliv, självbestämmande och integritet. Det konstaterar forskaren och juristen Lotta Wendel i en färsk utredning.

”En medicinrobot kan också medföra att risken för kränkning av den enskildes privata sfär minskar betydligt, då färre personer kommer att besöka den enskildes hem i syfte att hantera läkemedel (…)”, skriver hon i sin rapport.

Läkemedelsrobotar är en snabbt växande och betydelsefull del i digitaliseringen av vård och hemtjänst. Vid teknikskiften har lagstiftningen ibland svårt att hänga med, men införandet av läkemedelsrobotar har gediget lagligt stöd. Det visar alltså den utredning som Lotta Wendel, jur.kand. och fil dr. genomfört på uppdrag av Evondos.

Lotta Wendel är en av Sveriges ledande sakkunniga inom medicinsk rätt och verksam vid flera universitet i Sverige. Hon konstaterar att läkemedelsroboten både används i socialtjänsten och i sjukvården, vilket gör att den omfattas av flera olika lagkrav. Hennes utredning (bifogad i sin helhet) omfattar därför en genomgång av relevanta bestämmelser, både för hälso- och sjukvården och för socialtjänsten.

Lättare att värna integriteten
I all omvårdnad ska man ta hänsyn till den enskilde individens rätt till ett privatliv. Detta kan underlättas av en läkemedelsrobot, menar Lotta Wendel.

”En medicinrobot kan också medföra att risken för kränkning av den enskildes privata sfär minskar betydligt, då färre personer kommer att besöka den enskildes hem i syfte att hantera läkemedel och den enskilde behöver inte heller anpassa sin dag efter personalens besök.”

Biståndsinsats där MAS bör medverka
För att rutiner och processer ska vara rättssäkra bör kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) vara med vid beslut kring läkemedelsrobotar. I skriften betonas även vikten av den enskildes samtycke:
 
”För att samtycket ska vara etiskt godtagbart, krävs att det är informerat, frivilligt och kompetent”, skriver Lotta Wendel.

I sammanfattningen skriver Lotta Wendel att:
”Hantering av läkemedel genom en läkemedelsrobot framstår som ett utmärkt sätt att tillgodose lagstiftningens starka krav på respekt för den enskildes privatliv, självbestämmande och integritet. Insatsen är också helt i linje med den värdegrund som ska vara vägledande vid insatser till äldre inom kommunens socialtjänst.

För att insatsen ska kunna beviljas, krävs ett informerat, frivilligt och kompetent samtycke från den enskilde, och en noggrann bedömning av dennes kognitiva förutsättningar att hantera insatsen. Att den enskilde själv hanterar överlämnandet av läkemedlet kräver även ett beslut om egenvård, som ska fattas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal."

Öppet seminarium i höst
Efter sommaren kommer Evondos att hålla ett öppet seminarium om medicinsk rätt i förhållande till läkemedelsrobotar. Du som är journalist med intresse för hälso- och sjukvård är välkommen att delta. Intresseanmälan mejlas till Karolina Ekström, marknadsspecialist som återkommer om datum och tid. 
karolina.ekstrom@evondos.com

Läs hela rapporten här: Ny rapport: Medicinrobotarna uppfyller alla lagliga krav - Evondos (cision.com)

För mer information kontakta: 
Clarence Jacobson, VD för Evondos Sverige
clarence.jacobson@evondos.com
+46 70 225 5138

Lotta Wendel, sakkunnig inom medicinsk rätt och författare av den aktuella rapporten
lotta.wendel@mau.se

Dela artikeln