Gå till innehåll
Hem

Välkommen på workshop i Göteborg 13/5

Välkommen på workshop i Göteborg 13/5

Evondos bjuder in till en dag för inspiration och erfarenshetsutbyte!

 

Hur kan läkmedelsautomater stötta 
vården i dagens utmaningar och främja 
individens självständighet

 

13 maj, Göteborg, Gothia Towers, Svenska mässan 09:30-15:00

I dagens hemtjänst och hemsjukvård upplever många hinder i form av brist på delegerad personal, hög arbetsbelastning på befintlig personal och många läkemedelsavvikelser som följd av detta. Samtidigt vill vi främja individens självständighet och lägga våra insatser och resurser där de som mest behövs. Läkemedelsautomater kan frigöra tid, låta individen vara självständig i sin läkemedelshantering och på så sätt vara en av lösningarna för att främja en bättre arbetsmiljö och tillåta en bättre resursanvändning. 

Vem passar workshopen för?
Jobbar du med välfärdsteknik i din organisation, är sjuksköterska, MAS, projektledare, enhetschef, verksamhetschef inom hemtjänst eller hemsjukvård eller liknande passar denna workshop för dig.

Målet med dagen är att inspirera både våra befintliga kunder men även kommuner som är intresserade av att införa läkemedelsautomater. Vår bästa inspiration är våra kunder och därför vill vi bjuda på erfarenheter från dem men även möjlighet att dela erfarenheter med varandra och skapa nätverk. Se program för dagen nedan.

 • 09:30 Drop-in/Förmiddagskaffe
 • 10:00 Dagen startar 
  • Inledning av Evondos
  • Presentation av Uddevalla - Vilka faktorer har vart viktiga för att lyckas i arbetet med läkemedelsautomater och patientselektering. Presentatör: Sara Gustafsson, Sjuksköterska, Enhetschef, Roger Granat, IT-chef
  • Presentation av Kungsbacka - Hur skapar vi förutsättningar för att lyckas? Vikten av ett bra förarbete. Presentatör: Camilla Nordh, Utvecklingsledare
  • Sammanfattning och intro för workshop
 • 12:00 Lunch

 • 13:00 Återsamling och uppstart av workshop på temat:
  • Hur får vi läkemedelsautomater att bli det nya normala/mer än ett projekt? – Hur selekterar vi, vilka kriterier ska patienterna uppfylla?
  • Rutiner och annat praktiskt – vad är viktigt att tänka på i ett breddinförande?
  • Hur följer vi upp och säkerställer att alla i organisationen är med på tåget?
  • Framgångsfaktorer
 • 14:30 Kaffe och sammanfattning av workshop

 • 15:00 Dagen avslutas, Evondos finns kvar för samtal

Anmäl dig via formuläret nedan.
Sista dag för anmälan är fredag 12 april.

 

Dela text