Hoppa över navigering

Evondos historia

Från idé till service

"Vår historia börjar i min barndom då jag tillbringade mycket tid hemma hos min mormor i norra Karelen och då för första gången stötte på de svårigheter som läkemedelshantering i hemmet kan innebära. Trots att jag inte förstod så mycket av vad som pågick på den tiden så gjorde upplevelsen ett stort intryck och påverkade i hög grad mina beslut senare i livet", förklarar Mika Apell som grundade Evondos och formulerade affärsidén.

"Jag kommer ihåg när sköterskan kom för att fylla på mormors röda läkemedelsdosett. Mormor var en språksam karelska som alltid ville prata och bjöd på kaffe och bullar, samtidigt som sköterskan försökte koncentrera sig på att fylla på dosetten korrekt. Sköterskan fortsatte dock att koncentrera sig på att lägga medicinerna i rätt fack och gav bara korta svar, ofta bara i form av nickningar. En gång hittade jag några piller på golvet, men som tur var såg min mamma det i tid och kunde hindra mig från att svälja dem."

"Mormor förtjänade mer uppmärksamhet och mänsklig kontakt, men i stället behövde hennes sköterskor koncentrera sig på att ordna med hennes mediciner så att det inte begicks några misstag. Trots det inträffade det ibland incidenter som berodde på den mänskliga faktorn", fortsätter Mika.

"När jag utbildade mig vid Åbo universitet 2007 gjorde jag ett projektarbete tillsammans med några andra studenter. Våra gemensamma erfarenheter av problemet med läkemedelshantering ledde fram till idén att vi skulle hjälpa äldre medborgare och deras vårdgivare genom att utveckla en första version av en läkemedelsrobot. Den stod klar 2009."

Det tog år av mödosamt och envetet arbete att utveckla läkemedelsroboten från tidig prototyp till ett fungerande tjänstekoncept.

Den första praktiska prototypen tog form 2012 och företaget lämnade då in sin första patentansökan. Tack vare den positiva respons vi fick från kunderna vid denna tid bestämde vi oss för att gå vidare med FoU och ta in mer expertis för att finansiera verksamheten och på så sätt kunna starta en produktion.

Kliniska tester påbörjades 2013 och förutsättningarna för lansering och marknadsföring uppfylldes när företaget fick sin CE-märkning i mars 2014. De första robotarna levererades då till kunderna.

"Det har varit fantastiskt att ha fått vara en del av denna process när Evondos utvecklats från idé till fungerande tjänstekoncept. Vi har möjlighet att göra något riktigt värdefullt och främja välbefinnandet i samhället med hjälp av en tjänst som befriar vårdpersonal från det mekaniska arbetet med att fördela läkemedel i dosetter, så att de kan fokusera på sådant som kräver mänsklig kontakt. Vårdgivarna kan nu koncentrera sig på människorna och vårdkvaliteten", säger Mika entusiastiskt.

Evondos är baserat i Finland, med dotterbolag i Norge, Sverige och Danmark. Företaget har sin FoU och tillverkning av läkemedelsrobotar i Salo, Finland.

Från funktioner till effektivitet och tid för väsentligheter

Vi har genom åren utvecklat och förbättrat vår tjänst och utvecklats från medicinteknikleverantör till en partner som stödjer våra kunder under processen att införa teknik i vårdarbetet. Detta för att frigöra tid som tidigare ägnades åt att administrera medicin så att personalen i stället kan ge kvalitativ vård.

"Till följd av långvarigt FoU-arbete var vi mycket – och välförtjänt – stolta över vår egen produkt och dess många fina och unika funktioner, och detta framhöll vi med stolthet i all kommunikation", förklarar Evondos vd Eetu Koski.

"Såhär i efterhand är det lätt att se att det här skrytet var meningslöst eftersom våra kunder inte var intresserade av tekniska funktioner, som i sig själva inte har något egenvärde för dem. Våra kunder vill ha lösningar på sina problem, de vill öka kvaliteten på vården och förbättra verksamheten på ett sätt som säkerställer adekvata vårdtjänster. De tekniska funktionerna är bara ett medel för att uppnå effektivitet", säger han.

Eetu Koski förklarar att den avgörande faktorn för att Evondos ska kunna fungera som partner till sina kunder är att företagets FoU, kundtjänst och tillverkningsverksamhet är väl samordnade och finns under samma tak så att kundernas synpunkter snabbt förmedlas inom företaget och idéer kan tillvaratas och utvecklas.

"Vi är ett litet företag på randen till en snabb tillväxt som har lärt sig att lyssna noga på kunderna och skapa mervärde för dem. Vår ambition är att förbli en smidig och pålitlig partner som kan hjälpa till att lösa morgondagens problem i dag", avslutar Koski.

Evondos i dag – över 10 miljoner läkemedelsdoseringar                 

Evondos har sitt huvudkontor i Salo, Finland, där företaget även har sin anläggning för tillverkning av läkemedelsrobotar. Vår tjänst är godkänd för att använda den Nyckelfagga som Förbundet för finskt arbete beviljar.

Evondos tjänst finns för närvarande tillgänglig i mer än 200 kommuner i Norden, inklusive Oslo, Stockholm och Helsingfors. Vi är branschpionjärer inom både hembaserad robotik och automatiserad läkemedelsdosering.

Vår största konkurrent är motståndet mot förändring, det vill säga att man insisterar på att arbeta på ett traditionellt sätt även om man insett att det snart inte kommer att finnas tillräckligt mycket arbetskraft för hemvård, vårdboenden och anhörigvård.

Evondos tjänst har hjälpt till med att administrera över 8 miljoner korrekta läkemedelsdoser till rätt person i rätt tid

Evondos nyckeltal

2007

Grundat

11 milj. EUR

Omsättning 2020

+60 %

Omsättning tillväxt

+ 10 000 000

Utdelade läkemedelsdoser

+100

Personal

+200

Kundorganisationer

Evondos ägs av det norska privatkapitalbolaget Verdane. Styrelseordförande är Niklas Savander och vd är Eetu Koski, M.Sc.