Hoppa över navigering

Ett grundligt förarbete är nyckeln till framgång

I Umeå kommun efterfrågades en patientsäker teknik för att skapa förutsättningar för ökad självständighet för hemsjukvårdspatienter. I september 2018 inledde kommunen ett projekt med Evondos som har visat stor framgång. Idag finns 47 medicingivare hemma hos patienter i Umeå – och fler är på ingång.

"Vi kom inledningsvis i kontakt med Evondos på MVTe-mässan 2014. Vi fick direkt känslan av att deras produkt och tjänst kunde vara en bra lösning, både för patienter och för verksamheten i Umeå. Trots att vi inledde projektet så sent som i höstas, kan vi redan nu se tydliga resultat. Till årsskiftet siktar vi på att få ut 75 enheter", säger Emil Forsberg, digitaliseringschef socialtjänsten i Umeå kommun.
 

Positiv inställning bland patienter och personal


Både patienter och personal har visat sig vara positivt inställda till den nya tekniken. Hemsjukvårdspatienter kan bibehålla sin egenvård och bli mer självständiga i sin medicinering, samtidigt som stressen minskar hos personalen och mer resurser kan läggas på mer omfattande vårdbehov.

"Patienterna behöver inte längre anpassa sina dagar efter personalens hembesök. Det är även kul att se att fler använder den på olika språk", kommenterar Emil.

Vilka patienter som får en medicingivare beslutas i första hand av primärvården. I dialog med hemsjukvården görs en bedömning efter flera kriterier, bland annat om patienten kan bibehålla sin egenvård och att patienten är positivt inställd till sin medicinering. Sjuksköterskor bär även ett ansvar att identifiera patienter som kan dra nytta av en medicingivare i hemmet.

"Personalen är mycket positiva till medicingivarna. Tack vare dem får de mer tid över för mer kritiska arbetsuppgifter, så som vård av patienter med mer omfattande behov. Inom hemsjukvården finns det stora toppar, vilket innebär att många ska ha sina läkemedel ungefär samma tid på dygnet. Det är ett stressmoment för personalen som minskar med medicingivarna", säger Emil.

Framgångsfaktorer i Umeå

I Umeå har man satsat på ett ordentligt förarbete för att förankra projektet i hela verksamheten. I kommunen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och terapeuter under samma paraply och det finns därmed goda organisatoriska förutsättningar för att sätta tydliga processer och rutiner. En ytterligare nyckel har varit ett brinnande engagemang hos personalen som har firat vinster under projektets gång, stora som små.

Framgångsfaktorer

 • Ett grundligt förarbete
 • Tydliga processer och rutiner
 • Engagemang bland personal
   

Fördelar

 • Självständighet för patienter
 • Patientsäker teknik för medicin
 • Automatiserat arbetsmoment för vårdpersonal

Effekt och resultat

 • Följsamhet till ordination på upp mot 99,7 %
 • Arbetstid kan användas till patienter med högre omvårdnadsbehov och toppar planas ut
 • Möjlighet till att utöka verksamheten utan att utöka personalstyrkan

"Idag ligger följsamheten mellan 99,5 % och 99,7 %, vilket är enastående. Det i sig leder till positiva effekter på en rad olika plan, framförallt förbättrad hälsa för patienterna. En annan effekt är att vi kan utöka verksamheten utan att behöva utöka personalstyrkan", säger Emil.

Vad skulle du säga till andra kommuner som överväger att införa medicingivare?

"Jag kan bara varmt rekommendera dem att ta steget. Olika kommuner har olika organisatoriska förutsättningar, men jag är nöjd vårt upplägg tillsammans med primärvården. Sedan är de klassiska bitarna av stor vikt, som till exempel tydlig information inom verksamheten och att öppna upp för dialog", avslutar Emil.

Emil Forsberg är digitaliseringschef socialtjänsten i Umeå kommun i Sverige.